Slimme laadpalen voor duurzame mobiliteit

laadpaal

Samen met de provincie Overijssel zijn we een grote aanbesteding gestart voor 4500 slimme laadpunten voor elektrische auto’s. Hiermee dragen we bij aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en een energieneutraal Gelderland in 2050. Voldoende laadpunten in de openbare ruimte stimuleert elektrisch rijden. We willen hiermee minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer realiseren. Kortom, duurzamere mobiliteit.

Innovatie om energietransitie mogelijk te maken

In het regeerakkoord staat dat uiterlijk in 2030 alle nieuw verkochte auto’s geen vervuilende stoffen meer uitstoten. Waarschijnlijk vervangen elektrische plug-in auto’s benzineauto’s. Het huidige elektriciteitsnet kan de belasting van al die auto’s die tegelijkertijd opladen niet aan. Als iedereen ’s avonds zijn elektrische auto zou laden, zorgt dit voor een te grote piek in de vraag naar energie. We willen liever dat auto’s overdag geladen worden, als er bijvoorbeeld veel zonne-energie beschikbaar is. Daarom werken de provincies samen aan een pilot met hun netwerkbeheerders om het variabele laadprofiel te testen.

Slim laden via variabel laadprofiel

Een variabel laadprofiel houdt rekening met de beschikbaarheid van energie op het elektriciteitsnet. In de daluren kan een e-rijder zijn auto sneller laden dan tijdens de piekuren. Uiteindelijk kan hij wel kiezen voor sneller laden tijdens de piekmomenten als dat nodig is. Het variabel laadprofiel biedt ook een nieuwe kans om gebruik te maken van duurzame lokale energie. Dit kan doordat lokaal opgewekte energie gekoppeld kan worden aan een specifieke laadpaal. Variabel laden is op deze schaal nog niet eerder uitgevoerd. Daarom duurt deze proef 3 jaar en evalueren alle betrokken partijen de proef regelmatig.

Laadpunt of laadpaal?

Een laadpaal heeft 2 laadpunten. We vragen met 24 deelnemende Gelderse gemeenten én de provincie Overijssel, 2250 slimme laadpalen uit.

Pilot van 3 jaar

Via een openbare Europese aanbesteding roepen Gelderland en Overijssel geïnteresseerde bedrijven op om zich in te schrijven voor de aanleg en exploitatie van deze laadpalen. Bedrijven hebben tot 8 januari 2018 de tijd om voorstellen in te dienen. We plaatsen de eerste laadpaal naar verwachting in de zomer van 2018. Na 6 maanden doen we een nulmeting. Dit is vooral om het gedrag van de e-rijder te bestuderen en de tevredenheid te testen van de betrokken partijen. Na 3 jaar evalueren we de pilot.

Locaties laadpunten in gemeenten

De deelnemende gemeenten in de provincie Gelderland zijn: Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Berg en Dal, Brummen, Ede, Epe, Heerde, Maasdriel,  Nijkerk, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Tiel, Voorst, Veenendaal, Wageningen, West-Betuwe, Westervoort en Zevenaar. U kunt als inwoner van een deelnemende gemeente direct bij het bedrijf dat de aanbesteding wint een laadpunt nabij uw woning aanvragen.