Slimme laadpalen voor duurzame mobiliteit

laadpaal

In Gelderland en Overijssel komen 4.500 slimme laadpunten voor elektrische auto’s. Hiermee dragen we bij aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en een energieneutraal Gelderland in 2050. Voldoende laadpunten in de openbare ruimte stimuleert elektrisch rijden. Zo zorgen we voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer. Kortom, voor duurzamere mobiliteit.

Oplossing voor piek in vraag energie

In het regeerakkoord staat dat uiterlijk in 2030 alle nieuw verkochte auto’s geen vervuilende stoffen meer uitstoten. Waarschijnlijk vervangen elektrische plug-in auto’s benzineauto’s. Het elektriciteitsnet kan de belasting van al die auto’s die tegelijkertijd opladen niet aan. Als iedereen ’s avonds zijn elektrische auto zou laden, zorgt dit voor een te grote piek in de vraag naar energie. We willen liever dat auto’s overdag geladen worden, als er bijvoorbeeld veel zonne-energie beschikbaar is. Dit kan met slimme laadpalen.

Slim laden via variabel laadprofiel

Slimme laadpalen maken gebruik van een variabel laadprofiel. In de daluren (tussen 21.00 en 17.00 uur) laadt een elektrische auto sneller dan tijdens de piekuren. Dit sluit aan bij de beschikbare energie op het elektriciteitsnet. Als het nodig is, kunnen klanten via de app of website kiezen om ook tijdens piekuren hun auto sneller te laden. Verder is het mogelijk lokaal opgewekte energie te gebruiken. Variabel laden met zo veel laadpalen is nog nooit gedaan. Daarom duurt deze proef 3 jaar en evalueren alle betrokken partijen de proef regelmatig.

Locaties laadpunten

De deelnemende gemeenten in Gelderland zijn: Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Berg en Dal, Brummen, Ede, Epe, Heerde, Maasdriel, Nijkerk, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Tiel, Voorst, Wageningen, West-Betuwe, Westervoort en Zevenaar. Woont of werkt u in een van de deelnemende gemeenten? Dan kunt u direct bij Allego gratis een laadpunt dicht bij uw woning of werk aanvragen via de website openbaarladen.nl.

Europese aanbesteding

In de 21 deelnemende Gelderse gemeenten én de provincie Overijssel komen 2.250 slimme laadpalen. Elke laadpaal heeft 2 laadpunten. Via een openbare Europese aanbesteding hebben provincies Gelderland en Overijssel geïnteresseerde bedrijven opgeroepen om zich in te schrijven voor de aanleg en exploitatie van deze laadpalen. In juli 2018 is de aanbesteding gegund aan Ecotap met Allego als onderaannemer.