Schop de grond in voor 280 hectare bijzondere natuur

28-2-2019 Binnenveld

In het Binnenveld gaat op donderdag 28 februari 2019 de schop de grond in. Dit gebied ligt tussen Veenendaal, Rhenen, Wageningen en Ede. Waterschap Vallei en Veluwe begint met de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden tot natuurgebied. Natuurliefhebbers, boeren en Staatsbosbeheer maakten samen een plan in opdracht van provincie Gelderland. Het gebied bestaat nu nog voornamelijk uit landbouw.

Het gaat om een uniek gebied van 280 hectare aaneengesloten natuur waar straks zeldzame natuur komt, zoals blauwgrasland, trilveen en dotterbloemhooiland.

Gezamenlijke voorbereiding

Peter Drenth, gedeputeerde van provincie Gelderland en opdrachtgever voor de natuurontwikkeling, is enthousiast: ‘De start van de uitvoering laat zien dat de samenwerking tussen heel verschillende partijen geslaagd is. Het inrichtingsplan mag er zijn; ik kijk nu uit naar het resultaat!’

Gezamenlijk beheer

Ook de samenwerking in het gebied is uniek. Bewoners (verenigd in Stichting Mooi Binnenveld) regelen de aankoop van een deel van het natuurgebied door crowdfunding. Daarmee hebben ze €400.000 opgehaald. Ook Coöperatie Binnenveldse Hooilanden koopt een deel van het natuurgebied, als aanvulling op de agrarische bedrijfsvoering. Staatsbosbeheer is al eigenaar van een groot deel van het gebied. Deze 3 eigenaren gaan de natuur samen beheren.

Natuur én recreatie

Een deel van de Binnenveldse Hooilanden is aangewezen als Natura 2000-gebied: het Binnenveld. Hier zijn straks veel bijzondere soorten te zien. Dat zijn bijvoorbeeld de roerdomp, de blauwborst (een zangvogel verwant aan de nachtegaal), de zeldzame kemphaan, de otter, de kleine groene poelkikker en de grote modderkruiper. Deze vis voelt zich thuis in ondiepe watergangen met veel modder en (water)planten. Voor recreanten en natuurliefhebbers komen er wandel- en fietspaden en een uitkijkplateau. De uitvoering van het project duurt 2 jaar. Eind 2021 is het klaar.

Veel nieuwe natuur

Binnenveldse Hooilanden is een van de grootste natuurprojecten die de komende jaren in Gelderland wordt uitgevoerd. In totaal leggen we in de periode 2012 tot en met 2025 8.400 hectare nieuwe natuur aan in Gelderland. Op 1 januari 2019 was de helft daarvan klaar.

Terug naar nieuwsoverzicht