Schonere lucht door landelijk verbod ontgassen

31-5-2018 Vrachtschip

In 2015 voerden de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Flevoland en Noord-Holland al een verbod in op varend ontgassen op benzeen en benzeen houdende stoffen. Door de uitbreiding van de provinciale verboden naar een landelijk verbod in 2020 wordt het eenvoudiger tegen overtreders op te treden.

Schadelijke dampen

Varend ontgassen langs binnenvaartroutes is slecht voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met de stoffen werken. Binnenvaarttankers laten tijdens het varen nu nog vaak schadelijke dampen van ladingresten naar de open lucht ontsnappen. Het landelijke verbod moet zorgen voor 98% minder uitstoot van deze schadelijke stoffen in 2023.

Taskforce

Er wordt een taskforce opgericht om de invoering van het landelijk verbod soepel te laten verlopen. Dit heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) afgesproken samen met provincies en vertegenwoordigers van havens, verladers, industrie, opslagbedrijven en vervoerders. 

Milieuvriendelijke kringloop

De invoering begint met een landelijk verbod op het ontgassen van motorbrandstoffen en benzeen in 2020. Gevolgd door meer dan 10% benzeen houdende vloeistoffen in 2022. En ten slotte in 2023 een verbod op de 25 meest vervoerde gevaarlijke stoffen. Het doel is de dampen van gevaarlijke ladingen te hergebruiken als grondstof, zodat er een milieuvriendelijke kringloop ontstaat. Waar dat niet lukt kunnen schepen terecht bij ontgassinginstallaties aan de wal en mobiele installaties op het water.

Bredere trend

Het verbod op varend ontgassen past in een bredere trend van initiatieven van zowel provincies als private partijen in de binnen- en zeevaart. Zo werd in april 2018 een mondiaal akkoord getekend om de CO2-uitstoot van zeeschepen terug te dringen. En in mei 2018 sloot minister Van Nieuwenhuizen met verladers, het havenbedrijf Rotterdam en producenten een akkoord om paraffinelozingen op zee te stoppen. Een overkoepelende Green Deal met de hele maritieme sector voor verdere verduurzaming volgt nog voor het eind van 2018.

Terug naar nieuwsoverzicht