Samenwerking leidt tot grotere sociale veiligheid

29-11-2018 Spoorwegmedewerkers wijzen de weg aan blonde vrouw

Provincies Gelderland en Overijssel gaan nauwer samenwerken met de politie Oost-Nederland, de NS en vervoersbedrijven Arriva, Connexxion en Keolis om de sociale veiligheid in Oost-Nederland verder te verbeteren. Op 20 november 2018 ondertekenden zij een convenant voor onbepaalde tijd. ‘Alleen los je problemen niet op.’

Veiligheidsgevoel

De samenwerkingsovereenkomst moet bijdragen aan een groter veiligheidsgevoel in bus en trein. De huidige samenwerking tussen politie en de vervoersbedrijven leidde al tot goede resultaten. Uit onderzoek blijkt dat reizigers en personeel zich over het algemeen veilig voelen. Het aantal (strafbare) incidenten nam af en de pakkans van daders is hoger.

Snel aangifte

‘Vroeger moest een buschauffeur zonder contant geld rijden vanwege het gevaar op overvallen. De afgelopen jaren hebben we hele goede samenwerkingen opgezet. Er wordt snel aangifte gedaan en de politie gaat snel achter de daders aan’, licht Mirjam Salomé, project-programmaleider bij provincie Gelderland, toe. ‘Maar het goede wat we doen, moeten we vasthouden en uitbreiden.’ Het vernieuwde convenant volgt op het convenant uit 2014.

Breder draagvlak

De behaalde resultaten vormen de basis van een versterkte samenwerking met NS als landelijke vervoerder en de provincies als concessieverleners. Sociale veiligheid krijgt daarmee een breder draagvlak en heeft nu ook een plek in de programma’s van eisen bij nieuwe concessies. Dit geldt bijvoorbeeld al voor de concessie IJssel-Vecht (2020-2030), 1 van de 3 concessies die provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel samen ontwikkelden.

Samenwerking werkt

‘Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking werkt’, vervolgt Salomé. ‘Alleen iets doen aan veiligheid werkt niet. In Enschede is er bijvoorbeeld veel internationaal drugsverkeer uit Duitsland. Er zijn veel partijen betrokken bij de bestrijding van dit soort overlast. Maar de vraag tot nu was wie daarin de hoofdrol speelt. Is dat de NS, de politie of de gemeente? Je komt er in je eentje niet uit. Dingen kun je niet alleen oplossen. In samenwerking leer je elkaars taal begrijpen en leer je van elkaar. Als je elkaar kent, heb je maar een half woord nodig. Als je elkaar niet kent, heb je misschien wel 100 woorden nodig.’

Effectieve maatregelen

‘Namens alle deelnemende partijen ben ik in gesprek met het ministerie. Door wet- en regelgeving aan te passen kunnen we effectievere maatregelen treffen’, aldus Salomé. ‘Zo hebben gemeenten buitengewoon opsporingsbeambten (BOA’s) in dienst. Bij een concessiewisseling moeten zij opnieuw beëdigd worden. Dat duurt nu vaak 3 maanden, terwijl er in de tussentijd een fatsoenlijke toezichthouder ontbreekt. Dat willen we nu oplossen.’

Verbetering

Door de inzet van vaste contactfunctionarissen, incidenten bijhouden, informatie-uitwisseling en capaciteitsplanning moet de sociale veiligheid de komende 5 jaar verder verbeteren. Doel is in 2023 een gemiddeld rapportcijfer van een 8,5 (nu 8,1) van de reiziger en een 7,6 (nu 6,8) van het personeel voor veiligheid in het openbaar vervoer te krijgen. In diezelfde periode moet het aantal strafbare incidenten met 5 procent zijn gedaald.

Terug naar nieuwsoverzicht