Samenwerking in legpluimveesector kan beter

11-9-2019 Pluimvee

De ketensamenwerking in de legpluimveesector kan veel beter, zo concludeert Dick Veerman van Foodlog uit zijn recente onderzoek Ketenintegratie tafelei (PDF 1,35 MB). Wij gaven opdracht voor dit onderzoek naar aanleiding van de Fipronil crisis. Een betere samenwerking helpt met het verkleinen van de risico’s in de voedselproductie. Bovendien zorgt het voor betere verdienmodellen.

Aanbevelingen

De huidige samenwerking is erg ‘ad hoc’ en sterk gebaseerd op wettelijke eisen en voorschriften. Boeren en ketenspelers kunnen de samenwerking verbeteren door allemaal bij te dragen aan een goede manier van produceren, een zogenaamde ‘good manufacturing standard’. Om daar te komen is investeren in samenwerking nodig. Pluimveehouders voelen nu nog geen steun van ketenpartners, zo geeft Veerman aan. De pluimveehouder werkt samen met anderen op basis van vertrouwen. Hij heeft met name vertrouwen in zijn voederleverancier. Tegelijkertijd stellen retailers eisen aan de pluimveehouders, maar overleggen daarover veel te weinig. Veerman roept deze partijen op tot meer samenwerking. Zijn oproep sloeg aan. Verschillende ketenpartijen geven aan samen te willen werken. Eén van de partijen meldde zich al voor een vervolgproject.

Presentatie van de resultaten

Dick Veerman presenteerde de resultaten tijdens een bijeenkomst voor ketenspelers zoals kuikenbroeders, opfokbedrijven, pluimveehouders, pakstations, voederleveranciers, dierenartsen, farmaceuten, brancheorganisaties en retailers. Gedeputeerde Peter Drenth sloot de bijeenkomst af door de partijen uit te dagen om na te denken over deze bevindingen. Er zijn 800 pluimveehouders in Nederland die tafeleieren produceren. Een krachtige producentenorganisatie die zelf initiatief neemt voor een beter verdienvermogen is er helaas nog niet.

Terug naar nieuwsoverzicht