Samenwerking en subsidie geven Apeldoorns kanaal een boost

21-12-2018 Peter-Paul Steinweg (Brummen), Wim Willems (Apeldoorn), Josan Meijers (provincie Gelderland), Yasemin Cegerek (Heerde), Auke Schipper (Hattem), Jan Aalbers (Epe), Ronald Haverkamp (Rheden) op het bruggetje bij SOAP aan het stadsstrand langs het Apeldoorns

Bestuurders van gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Rheden, het waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland tekenen 20 december 2018 de samenwerkingsovereenkomst ‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’. De overeenkomst draait om het stimuleren van allerlei initiatieven langs het kanaal. Met de overeenkomst willen we de recreatiemogelijkheden op en langs het kanaal verbeteren. Zo kan iedereen deze mooie omgeving beter beleven.

In de overeenkomst onderschrijven de 6 kanaalgemeenten, het waterschap en de provincie een gezamenlijke ambitie. We willen projecten realiseren gericht op beleving, bewegen, genieten en waterpret. De provincie stelt een subsidieregeling beschikbaar. Initiatiefnemers kunnen hier een beroep op doen voor hulp bij het financieren van projecten. De provincie heeft €2,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de komende jaren. Het geld is beschikbaar voor cofinanciering tot maximaal 50% van de kosten van een project. Gemeenten en andere initiatiefnemers betalen de andere helft zelf.

Brede ambitie

De ambitie is breed geformuleerd. Het draait in algemene zin om projecten die mensen uitnodigen om van, op en langs het water te genieten. Dat kan op vele manieren.

In de agenda staan projecten zoals:

  • het creëren van een toeristisch overstappunt naast het Apeldoorns Kanaal op de Bleek in Hattem
  • het ophogen van lage bruggen in Heerde
  • het omvormen van een voormalige busbaan langs het kanaal in Apeldoorn tot recreatief park
  • de aanleg van een fietsverbinding van de Veluwe naar het Kanaal, en de IJssel in Epe
  • de aanleg van een waterspeelplaats in Brummen
  • het creëren van meer mogelijkheden voor sport, spel en recreatie rondom het kanaal bij Dieren/Spankeren

De projecten zijn nog niet allemaal concreet uitgewerkt. Sommige kunnen al in 2019 worden uitgevoerd. Bij andere projecten vindt nog besluitvorming plaats en/of is nog voorbereidingstijd nodig. Een stuurgroep ziet toe op de samenhang tussen de verschillende ingediende projectvoorstellen.

De samenwerkingsovereenkomst sluit aan op het werk van diverse werkgroepen. Werkgroepen zoals de stichting Beleef het Kanaal en een onderhoudswerkgroep die al een tijdje actief zijn rondom het kanaal. De onderhoudswerkgroep organiseert bijvoorbeeld snoeiwerkzaamheden, in samenspraak met het waterschap. En de stichting Beleef het Kanaal organiseerde afgelopen zomer al een Kanaalweek. Hierin werden onder andere zeilclinics verzorgd door Jeugdzeilschool Apeldoorn Centrum.

Kansen voor recreatie en toerisme

‘Het Apeldoorns kanaal biedt ontzettend veel kansen en mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme. Voor zowel onze eigen inwoners als bezoekers van deze mooie regio. Dat we met elkaar meer reuring langs het kanaal stimuleren past dan ook goed bij onze ambities op dit vlak. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar projecten gaan realiseren waar onze inwoners en bezoekers heel blij mee zullen zijn,’ aldus Wim Willems, wethouder en voorzitter van de stuurgroep Beleef het Apeldoorns Kanaal.

Terug naar nieuwsoverzicht