Samen werken aan het luchtruim

5-9-2019 Animatietekening over de verantwoordelijkheden

De gedeputeerden Luchtvaart van alle provincies boden donderdag 29 augustus 2019 de handreiking ‘Samen werken aan het luchtruim’ aan het Rijk aan. Met deze handreiking benadrukken de provincies het belang van een zorgvuldige weging tussen vliegen en een gezonde en prettige leefomgeving. Vanuit deze verantwoordelijkheid bieden provincies gevraagd en ongevraagd advies aan. Ze adviseren bij luchtvaart ontwikkelingen, met behoud van ieders verantwoordelijkheden.

Behoud van ieders verantwoordelijkheid

Het rijk is verantwoordelijk voor luchtvaart en provincies voor een gezonde en prettige leefomgeving. Het gaat dan vooral om:

  • luchtvaart en luchtruimwijzigingen die een merkbaar effect hebben binnen provincies
  • evaluatiemomenten rondom het inrichten
  • verdelen van het luchtruim
  • inhoudelijke ontwikkelingen op de grond die de luchtvaart raken of door de luchtvaart worden geraakt.

Inzicht in effecten

Om gevraagd en ongevraagd te kunnen adviseren, hebben provincies inzicht nodig in de effecten van luchtvaart op de woon- en leefkwaliteit. Provincies vragen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om deze effecten van luchtvaart tijdig inzichtelijk te maken. Ook buiten de bestaande, wettelijke contouren. Ze vragen de adviezen van provincies (pro)actief te betrekken bij het afwegen van belangen rondom effecten van luchtvaart op de woon- en leefkwaliteit. Het ministerie van I&W werkt momenteel aan een langjarige visie op de luchtvaart. Zij is samen met Defensie bezig het luchtruim boven Nederland opnieuw in te richten.
Hierin komen de belangen van de inwoners, het milieu, de economie, en de reizigers bij elkaar.

Lees verder over dit onderwerp op onze site.

Terug naar nieuwsoverzicht