Samen werken aan een goede bereikbaarheid

28-2-2019 Kaart met animatiebeelden

‘Een goede infrastructuur is de drager van de economie. Goede verbindingen binnen Gelderland, maar ook tussen Gelderland en haar omgeving zijn dus heel belangrijk’, zegt Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur Oost-Nederland van Rijkswaterstaat. ‘Het Project ViA15 is een mooi voorbeeld van hoe de provincie en wij samen werken aan die Gelderse infrastructuur.’

‘Rijkswaterstaat is beheerder van rivieren de Waal, de Nederrijn en de IJssel en de autosnelwegen. Die staan natuurlijk direct in verbinding met de provinciale wegen en wateren. Daardoor werken we veel samen met de provincie en dat gaat hartstikke goed. De lijntjes zijn kort. En samen kunnen we weg- en waterprojecten veel sneller, beter en integraler oppakken. We merken dat 1 + 1 dan vaak 3 wordt.’

Project ViA15

‘In project ViA15 werken we met gemeenten, waterschappen en de provincie aan de doortrekking en verbreding van de A15 en de verbreding van de A12. In dit project zie je wat de toegevoegde waarde van de provincie is. Soms stelt een gemeente namelijk eisen die niet gerealiseerd kunnen worden. Dan gaat de provincie in gesprek met die gemeente om zo samen een goede oplossing te vinden. De provincie is voor ons echt de verbindende schakel met gemeenten.’

Gezamenlijke oplossing

‘Die verbindende rol van de provincie zagen we ook terug bij de Spiegelwaal. De vraag was of er in de nevengeul bij de Waal mocht worden gezwommen. Wij vonden van niet, omdat het ook een vaargeul is en zwemmen dus gevaarlijk is. Gemeente Nijmegen vond van wel. Uiteindelijk zijn we toen samen met de provincie tot een oplossing gekomen: een deel van de geul is met een ballenlijn afgezet en tot zwemwater bestempeld.’

Keuzes maken

‘Ik hoop dat we de komende jaren gezamenlijk tot een mooie visie kunnen komen over de ontwikkeling van Gelderland. Ook met het oog op belangrijke thema’s als duurzaamheid. En ik hoop dat de provincie duidelijkere keuzes gaat maken. Vooral op het gebied van wegen en mobiliteit gebeurt dat nog niet altijd. Nu wordt er vaak op meerdere paarden gewed, bijvoorbeeld als het gaat om de aanpak van knelpunten. Ik denk dat het beter is om ergens vol voor te gaan, dan om alle opties open te houden.’

Bekijk interviews en de resultaten van de afgelopen coalitieperiode.

Terug naar nieuwsoverzicht