Samen voor een gaaf Gelderland

28-6-2018 Hein Pieper

Duurzaamheid, klimaatverandering, migratie: de wereld staat voor grote uitdagingen. Uitdagingen die ook in Gelderland leven. Met de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland geeft provincie Gelderland richting aan de toekomst. Zodat Gelderland een gezonde, veilige, schone en welvarende plek is én blijft voor alle Gelderlanders.

Verbinding zoeken

De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is het resultaat van een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. Een van die partijen is Waterschap Rijn en IJssel. Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel: ‘Een brede samenwerking is bij zo’n groot project als deze Omgevingsvisie ontzettend belangrijk. Alleen zo kunnen we een visie maken waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Daarnaast vragen veelomvattende onderwerpen als klimaatadaptatie en energietransitie echt om een gezamenlijke aanpak. Het is fijn dat de provincie een verbindende rol speelt in dit proces en aandacht heeft voor ieders belangen.’ Met Gaaf Gelderland neemt de provincie een voorschot op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Deze wet maakt het makkelijker om ruimtelijke projecten op te starten en uit te voeren, zoals de aanleg van een windmolenpark.

Gedeelde ambities

Provincie Gelderland richt zich met Gaaf Gelderland op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Vanuit deze focus zijn 7 ambities geformuleerd: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en woon- en leefomgeving. ‘Als waterschap kunnen we ons helemaal vinden in deze 7 ambities van de provincie. Ook wij willen verder kijken dan ons eigen takenpakket. Laatst hadden we bijvoorbeeld te maken met wateroverlast in een bepaald gebied. We hebben toen niet alleen de wateroverlast opgelost, maar ook samen met de provincie en andere partijen gekeken naar de recreatieve functie van het gebied en de natuuropgave die de provincie hier heeft’, vertelt Pieper. ‘Een ander voorbeeld is energietransitie, een thema waar we bij het waterschap al druk mee bezig zijn. Zo hebben we afgesproken dat alle waterschappen in 2025 energieneutraal zijn. En dat er in 2050 geen afval meer vrijkomt bij de zuivering. De provincie ondersteunt ons hierbij en denkt mee over innovatieve oplossingen. Dat werkt prettig.’

Noaberschap

Volgens Pieper is Gelderland een geweldige plek om te wonen en te werken. ‘Onze provincie heeft prachtige natuur en mooie steden, maar ook veel succesvolle en internationale bedrijvigheid. De Duitse buurregio Noordrijn-Westfalen is bijvoorbeeld onze belangrijkste handelspartner. Ik denk dat het goed is als we als provincie nog meer gaan samenwerken met Duitsland. Zowel economisch als op het gebied van klimaat, energie en water. Een goede samenwerking houdt niet op bij de grens van Nederland of Gelderland’, zegt Pieper. ‘Voor mij is Gelderland een plek waar ‘noaberschap’ hoog in het vaandel staat. Niet alleen bij burgers onderling, maar ook bij overheden en bedrijven. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Gelderland een prachtige provincie is én blijft.’

Inloop en inzage

De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland ligt van 14 juni tot en met 9 augustus 2018 ter inzage . Op 2 juli en 2 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur zijn er inloopbijeenkomsten in het Huis der Provincie. Iedereen kan hier terecht voor informatie of het indienen van een zienswijze.

Terug naar nieuwsoverzicht