‘Samen voor Gelderland’

openbaar | door provincie Gelderland


Zaterdag 11 mei 09:30 uur - 12:00 uur

Huis der Provincie
Markt 11, Arnhem


Informatie

Wat geeft u mee aan de onderhandelaars voor het nieuwe coalitieakkoord van Gelderland?

Samen doelen bereiken en maatschappelijke opgaven aanpakken vraagt om samenwerking. Dat geldt voor de uitvoering van onze plannen voor de komende 4 jaar. En natuurlijk ook voor het máken van deze plannen, zoals nu in het nieuwe coalitieakkoord voor Gelderland.

Graag nodigen we u uit om uw inbreng te leveren voor het nieuwe coalitieakkoord. U bent hiervoor van harte welkom op zaterdag 11 mei 2019 van 9.30 tot 12.00 uur in het Huis der Provincie in Arnhem.

We horen dan graag uw ideeën over de toekomst van Gelderland. Met u en andere mensen die betrokken zijn bij onze provincie willen we onder andere de volgende onderwerpen bespreken:

  • bestuursstijl en de provincie als partner
  • duurzaamheid, klimaat en energie
  • bereikbaarheid en economie
  • wonen, leefomgeving, natuur en biodiversiteit

We horen graag uw mening en ideeën rondom deze onderwerpen. Uiteraard is er ook ruimte voor andere thema’s en vraagstukken.

Hoe kunt u deelnemen?

U kunt zich tot en met donderdag 9 mei 2019 aanmelden. Kies daarbij 2 onderwerpen waarover u mee wilt praten. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.

Kent u nog andere mensen of organisaties voor wie deze bijeenkomst interessant kan zijn? Stuur deze uitnodiging dan vooral aan hen door.

Wat gaan we met uw input doen?

De bijeenkomst op 11 mei 2019 is voor ons belangrijk om van u te horen wat er leeft. Wij betrekken dit bij het opstellen van het coalitieakkoord. Wij verwachten op 5 juni 2019 het coalitieakkoord te kunnen bespreken met Provinciale Staten.

Zo willen we samen aan de slag voor Gelderland.

Namens de onderhandelende fracties van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP,

Jan Markink, formateur

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


 
Tijdstip Omschrijving
09.30 Inloop
10.00 Aftrap
  Ronde 1
  Ronde 2
12.00 Sluiting