Samen aan de keukentafel in Beek

6-11-2018 Mensen samen aan het eten aan tafel

Onlangs werd in gemeenschapshuis de Averhof in Beek een gloednieuwe keuken in gebruik genomen. In de keuken wordt wekelijks een verse maaltijd klaargemaakt voor ouderen, alleenstaanden, mensen die eenzaam zijn en mensen die het anderszins nodig hebben. Andere activiteiten in het gemeenschapshuis, zoals bridge en koersbal, hebben door de komst van de keuken meer aanloop gekregen. Juist het verbeteren van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in de kleine dorpskern was reden voor de provincie om aan het project ruim €15.000 subsidie toe te kennen.

Breed gedragen

Het initiatief om een bestaande badkamer om te bouwen tot keuken om er verse maaltijden klaar te maken, kwam van Henk ter Voert. Henk is voorzitter van de lokale afdeling van de Katholieke Bond van Ouderen. Zijn idee kreeg meteen veel bijval en steun van gemeente en woningbouwvereniging. Hij diende een subsidieaanvraag in bij provincie Gelderland. Hij zocht contact met huisartsen, de Voedselbank en Stichting Welcome, om de juiste mensen te bereiken voor de maaltijdplannen. En met succes, want inmiddels hebben 28 min of meer vaste mensen de weg naar de keukentafel gevonden. Het naambordje ‘invalidentoilet’ werd letterlijk veranderd in ‘keukenhof’. Deze handeling werd met plezier uitgevoerd door wethouder Wim Sinderdinck van Montfoort en Claudia Kooke, programma-adviseur leefbaarheid van de provincie.

Dicht bij mensen

We dragen graag bij aan plannen die de leefbaarheid en sociale samenhang in een buurt, wijk of dorp vergroten. Dit kan gaan om nieuwe activiteiten, maar ook om initiatieven om anderen te helpen. Op Forum Leefbaarheid staat een initiatievenkaart met voorbeelden van gerealiseerde plannen en informatie over het aan de slag gaan met een idee.

Terug naar nieuwsoverzicht