De fiets is meer dan een vervoermiddel.

SHIFT 2 - Heel Gelderland Fietst

openbaar | door provincie Gelderland


Dinsdag 18 juni 20:00 uur - 21:30 uur

De Fietser
Akulaan 2, 6717 XN Ede


Informatie

De fiets is meer dan een vervoermiddel.

In gesprek met beleidsmakers, bedrijven, wetenschappers en andere relevante stakeholders over de toegevoegde waarde van de fiets in allerlei verschillende beleidsterreinen.

De tweede show uit de reeks SHIFT - Heel Gelderland Fietst is op dinsdag 18 juni 2019.

Samen met experts, stakeholders en beleidsmakers wil het Fietslab in gesprek over de meerwaarde van de fiets: De fiets is meer dan een vervoermiddel. De fiets brengt je van A naar B, maar draagt ook bij aan een hele reeks duurzame, sociale, en economische doeleinden. De vraag is: Hoe kunnen we deze enorme potentie van de fiets benutten en inzetten in lijn met het beleid van Gelderse gemeenten en de provincie?

Deze editie van SHIFT is een side event van het Nederlands Kampioenschap Wegwielrennen. Het event is gratis toegankelijk, maar vooraf aanmelden is wel nodig.

Programma

Centraal staat de vertoning van de film Why We Cycle. Deze film gaat over de verborgen effecten van fietsen op mens en maatschappij.

Verschillende sprekers haken hierop in, waaronder Marco te Brömmelstroet.

Marco te Brömmelstroet (Universiteit van Amsterdam), beter bekend als ‘s werelds eerste fietsprofessor, praat met het publiek na over de film en de impact van fietsen op de maatschappij.

Biky, Bram Fietst en Brood op de plank, zijn Gelderse initiatieven waar de fiets centraal staat. Zij onderbouwen de veelzijdige impact van de fiets.

Marco te Brömmelstroet

Marco te Brömmelstroet is planoloog, universitair hoofddocent en directeur van het Urban Cycling Institute van de Universiteit van Amsterdam. Als wetenschapper onderzoekt hij de relaties tussen mobiliteit, de stad en de samenleving.

Bram Fietst

Als sinds zijn zestiende is Bram Witvliet bezig met zijn project Bram Fietst. Hij heeft als doel om alle dorpen en steden in Nederland op de fiets te bezoeken. Wat begon als een grap, groeide uit tot een serieus project. Bram probeert de fiets te promoten en wil daarmee meer aandacht voor natuur en milieu genereren.

Biky

Biky biedt kinderen een route naar mobiliteitsgeluk. Ze zorgen dat kinderen kunnen fietsen en altijd een veilige kinderfiets op maat ter beschikking hebben. Geen zorgen meer voor ouders over aanschafkosten, onderhoud, reparaties, of de wissel naar grotere maat. Biky neemt alles uit handen. Zo streeft het bedrijf ernaar dat alle kinderen toegang tot een fiets hebben. 

Bakkerscafé

Bakkerscafé Brood op de Plank wordt gerund door mensen met een kwetsbare positie in de samenleving. De organisatie verkoopt zelfgemaakt brood en bezorgt dit dagelijks aan zo’n 40 bedrijven door heel Nijmegen. Alles op de fiets natuurlijk! Daarmee streeft het Bakkerscafé er naar een effect te hebben op economisch, milieu, en sociaal vlak.

Heel Gelderland Fietst

De provincie werkt de komende jaren aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Om deze ambitie kracht bij te zetten wordt ingezet op een stimulerend fietsbeleid. De campagne Heel Gelderland Fietst heeft als doel het fietsgebruik in de provincie te laten groeien tot 35% in 2030. Nu is 26% van alle ritten per fiets. Ondanks inspanningen op verschillende niveaus lijkt dit aandeel stil te staan. Nieuwe benaderingen zijn hard nodig. Fietslab Gelderland zorgt binnen deze campagne voor innovatieve acties, pilots en projecten, zoals SHIFT, om het fietsen te bevorderen.

SHIFT – Heel Gelderland Fietst

Hoe willen we dat Gelderland er in de toekomst uit zal zien en hoe groot is de rol van de fiets in die toekomst? Deze vraag staat centraal in de SHIFT- Heel Gelderland Fietst reeks die op verschillende plekken in Gelderland plaatsvindt. In deze reeks evenementen komen maatschappelijke thema’s aan bod waarin Fietslab Gelderland laat zien dat de fiets een onderdeel van de oplossing voor veel verschillende problemen kan zijn. Denk hierbij aan onderwerpen als duurzaamheid, (mentale) gezondheid, economie en drukte in de stad.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl