SGP (3 zetels)


Woordvoerder van thema's

 • Algemeen bestuur
 • Financiën
 • Toezicht gemeentefinanciën
 • Sport
 • Gebiedsagenda Gelderse Corridor en FruitDelta
 • Regio Rivierenland

Nevenfuncties

Betaald:

 • Raad van Bestuur gehandicaptenzorginstelling

Woordvoerder van thema's

 • Klimaat en energie
 • Klimaatadaptatie
 • Milieu en Gezondheid
 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening en Omgevingsvisie
 • Bedrijventerreinen
 • Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Cleantech Regio
 • Regio Veluwe

Nevenfuncties

Betaald:

 • Project manager bij Triskelion BV

Onbetaald:

 • voorzitter Sweelinck kamerkoor in Apeldoorn

Maak kennis met Bennie Wijnne via de drie-eenheid Geloof, Hoop en Liefde (Pdf 80kB)

Woordvoerder van thema's

 • Landbouw
 • Natuur en Landschap
 • Cultuur en Erfgoed
 • Leefbaarheid
 • Water
 • Recreatie en Toerisme
 • Gebiedsontwikkeling
 • Regio FoodValley

Nevenfuncties

Betaald:

 • Directeur BENWI HOLDING BV
 • Vallei Accountants Barneveld, openbaar accountant 

Overige social media

Instagram

Facebook


Woordvoerder van thema's

 • Economie en innovatie
 • Landbouw
 • Regio’s Achterhoek en Arnhem-Nijmegen
 • LuchtvaartMobiliteit en Openbaar Vervoer
 • Fractievolger SGP

crt=44;crh=649;

J.D. (Janneke) Duerink-Folmer (SGP)

Fractieassistent

Telefoon: 06 106 929 68

E-mail: sgp@psgelderland.nl