Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen

De Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen vergadert maandelijks op woensdag van 17.30 tot 20.30 uur. Dit doen zij onder leiding van voorzitter Peter van ’t Hoog en vice-voorzitter Gerhard Bos.

Onderwerpen van de Commissie

De commissie behandelt deze onderwerpen:

  • duurzame ruimtelijke ontwikkeling (waaronder water)
  • vitaal platteland (waaronder natuur en krimp)
  • wonen
  • zorg en welzijn
  • luchtvaart.

Verslag van de laatste vergadering

Het geluid van de commissievergaderingen wordt live uitgezonden via Statenlive. De commissievergaderingen zijn naderhand ook te beluisteren via het archief. Alle vergaderstukken en verslagen kunt u vinden op het SIS.

Contact met de Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijke Gebied en Wonen

U kunt contact opnemen met de gehele commissie RLW, maar ook met de commissiegriffier Gerrie Buevink via telefoonnummer 026 359 91 54 of e-mail: g.buevink@gelderland.nl.

Voorzitter
P. (Peter) van 't Hoog (ChristenUnie) (Statenlid)

Woordvoerder Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
R. (Ruud) Bakkers (50Plus) (Fractievolger)
K.V. Bossmann (PVV) (Statenlid)
S. (Stan) Hellegers (D66) ( Statenlid )
H.K. (Karin) Jeurink (PvdA) (Statenlid)
A. Kanis (D66) (Statenlid)
A.J. Klein (SGP) (Fractievolger)
C.H. (Kees) van Baak (CDA) (Statenlid )
L.R. (Luuk) van der Veer (PvdDieren) (Statenlid)
C.C. (Corrie-Christine) van der Woude (VVD) (Statenlid)
E. (Eric) van Dijk (SP) (Statenlid)
D. (Dirk) Vreugdenhil (ChristenUnie) (Statenlid)
F. (Ferdi) Timmermans (PvdA) (Statenlid)

Woordvoerder Vitaal platteland
R. (Ruud) Bakkers (50Plus) ( Fractievolger )
A. (Anna-Lena) Hedin-Penninx (PvdA) ( Statenlid )
S. (Stan) Hellegers (D66) ( Statenlid )
H.K. (Karin) Jeurink (PvdA) ( Statenlid )
A. Kanis (D66) ( Statenlid )
B. Wijnne (SGP) ( Statenlid )
K.V. Bossmann (PVV) (Statenlid)
G. van den Brink (ChristenUnie) ( Fractievolger )
L.R. (Luuk) van der Veer (PvdDieren) ( Statenlid )
E.P.E. (Engelina) van Steenbrugge (CDA) ( Statenlid )
A. (Astrid) Vollebregt (SP) (Statenlid)

Woordvoerder Wonen
A. (Anna-Lena) Hedin-Penninx (PvdA) ( Statenlid )
E. (Elsa) Rijssenbeek-van Pijkeren (CDA) ( Statenlid )
K.V. Bossmann (PVV) (Statenlid)
L.R. (Luuk) van der Veer (PvdDieren) ( Statenlid )
C.C. (Corrie-Christine) van der Woude (VVD) ( Statenlid )
L.P.E. (Lucia) van Milaan (D66) ( Statenlid )
D. (Dirk) Vreugdenhil (ChristenUnie) ( Statenlid )
E. (Eric) van Dijk (SP) ( Statenlid )
T. (Theo) Weijers (50Plus) (Fractievolgers)
S. (Stan) Hellegers (D66) (Statenlid)

Woordvoerder Zorg en welzijn
R. (Ruud) Bakkers (50Plus) ( Fractievolger )
A. (Anna-Lena) Hedin-Penninx (PvdA) ( Statenlid )
B. Wijnne (SGP) ( Statenlid )
K.V. Bossmann (PVV) (Statenlid)
E. (Elsa) Rijssenbeek-van Pijkeren (CDA) ( Statenlid )
G. van den Brink (ChristenUnie) ( Fractievolger )
L.R. (Luuk) van der Veer (PvdDieren) ( Statenlid )
C.C. (Corrie-Christine) van der Woude (VVD) ( Statenlid )
L.P.E. (Lucia) van Milaan (D66) ( Statenlid )
A. (Astrid) Vollebregt (SP) (Statenlid)
T. (Theo) Weijers (50Plus) (Fractievolgers)

Woordvoerder Luchtvaart
H.K. (Karin) Jeurink (PvdA) ( Statenlid )
A.J. Klein (SGP) ( Fractievolger )
P. (Paul) Kusters (SP) ( Statenlid )
J. (Janneke) Slingerland (ChristenUnie) ( Statenlid )
K.V. Bossmann (PVV) (Statenlid)
C.H. (Kees) van Baak (CDA) ( Statenlid )
L.R. (Luuk) van der Veer (PvdDieren) ( Statenlid )
C.C. (Corrie-Christine) van der Woude (VVD) ( Statenlid )
E. (Eric) van Dijk (SP) ( Statenlid )
T. (Theo) Weijers (50Plus) (Fractievolgers)