Routes

Wilt u een recreatief-toeristische route verwijderen of wilt een businesscase opstellen voor een recreatief-toeristische route? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Subsidie voor het verwijderen van een route kan alleen worden aangevraagd door:

 • Gemeenten
 • Stichting Achterhoek Toerisme
 • Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe
 • Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het verwijderen van een route, of
 • het opstellen van een businesscase voor een route.

Een route is een fiets-, wandel-, mountainbike-, ruiter-, men- of vaarroute die nuttige of interessante plaatsen met elkaar verbindt op basis van aantrekkelijkheid van het landschap. Het verwijderen van een route houdt in:

 • het verwijderen van alle bijbehorende fysieke routeaanduidingen zoals bebording.
 • het verwijderen van alle digitale informatie over de desbetreffende route, zodat bezoekers de route niet meer kunnen starten.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • voor het verwijderen van een route moet u aantonen dat de route niet meer klopt.
 • de eigenaar van de route moet toestemming geven om de route te laten verwijderen.
 • het verwijderen van een route houdt in het verwijderen van alle bijbehorende fysieke routeaanduidingen zoals bebording én het verwijderen van alle digitale informatie over de desbetreffende route, zodat bezoekers de route niet meer kunnen starten.
 • voor het opstellen van een businesscase moet u een plan en financieel model aanleveren. Wij vragen u om gebruik te maken van het model business case (PDF 37 kB) en het financieel model business case (ODS).
 • voor routes op de Veluwe kan geen subsidie worden aangevraagd.
 • De werkzaamheden waar u subsidie voor aanvraagt moeten in de jaren 2019 en 2020 worden uitgevoerd.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 6.2 Routenetwerken, hoofdstuk 6 Regionale economie).

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Routes. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Voor het succesvol indienen van een aanvraag heeft u de volgende informatie nodig:

 • verwijderen van route: een projectplan waarin u aantoont dat de route niet meer kloppen is en een kaart waarop de te verwijderen route is aangegeven.

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 juli tot en met 31 december 2019.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 69 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor het verwijderen van routes is een totaalbedrag van €80.000 beschikbaar. Voor het opstellen van een businesscase voor een route is een totaalbedrag van €45.000. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Als het subsidiebudget wordt overschreden omdat op dezelfde dag meerdere complete aanvragen zijn ingediend, bepaalt een loting de volgorde van binnenkomst van deze subsidieaanvragen.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt:

 • €8.000 voor het verwijderen van een route.
 • €3.000 voor het opstellen van een business case.

Meer relevante informatie

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.