Rol van de provincie

Gekleurde paraplu's in de lucht

We vertalen de Omgevingsvisie na vaststelling door Provinciale Staten in provinciale plannen. Bij het realiseren van de plannen heeft de provincie verschillende hulpmiddelen en bijbehorende rollen. Van uitvoerder van wettelijke taken tot subsidieverlener aan maatschappelijke initiatieven.

Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening is een vertaling van de Omgevingsvisie in regels en afspraken. Provinciale Staten stellen deze vast. In de Omgevingsverordening staat welke activiteiten in bepaalde gebieden wel of niet mogen en welke regels en voorwaarden gelden.

Omgevingsinstrumenten

Naast de Omgevingsverordening heeft de provincie andere hulpmiddelen om de uitvoering van plannen te (helpen) realiseren. Zoals subsidies en regelingen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Net als veel partijen werken we mee aan de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO verbindt data waardoor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden beschikbare informatie online kunnen ophalen. Van eisen voor vergunningen tot gegevens uit de verschillende basisregistraties.