Rol van de provincie

Gekleurde paraplu's in de lucht

De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland vertalen we in provinciale plannen. Hierbij heeft de provincie verschillende hulpmiddelen en rollen. Van uitvoerder van wettelijke taken tot subsidieverlener aan maatschappelijke initiatieven.

Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening is een vertaling van de Omgevingsvisie in regels en afspraken. In de Omgevingsverordening staat welke activiteiten in bepaalde gebieden wel of niet mogen en welke regels en voorwaarden gelden.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Net als veel partijen werken we mee aan de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO verbindt data waardoor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden beschikbare informatie online kunnen ophalen. Van eisen voor vergunningen tot gegevens uit de verschillende basisregistraties.