Rol ouders in verkeersopvoeding belangrijker dan ze zelf denken

16-5-2018 Overstekende fietsende jeugd

Ouders vinden veiligheid en verkeersopvoeding belangrijke onderwerpen. Maar ze overschatten vaak hun eigen verkeersopvoeding en besteden weinig aandacht aan het onderwerp. Door haast op weg naar school of sport wordt er weinig aandacht geschonken aan verkeersopvoeding. Dit blijkt uit onderzoek van Bureau Tabula Rasa, uitgevoerd in opdracht van ROV Oost-Nederland, Vervoerregio Amsterdam, ROV Zuid-Holland en de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Drenthe, Flevoland en Zeeland. Ouders zijn zich soms te weinig bewust van het belang van hun eigen voorbeeldrol. Ze appen zelf in de auto of lopen door het rode voetgangerslicht.

Leren over het verkeer

Om verkeersongelukken te voorkomen moeten kinderen en jongeren leren over het verkeer, veel oefenen en het goede voorbeeld krijgen van volwassenen. Provincies, gemeenten en regio’s zetten samen met scholen daarom al jaren volop in op verkeerseducatie aan kinderen en jongeren. Kinderen leren vooral door het gedrag van ouders na te bootsen. Tot voor kort was er weinig bekend of en op welke manier ouders bewust en actief bezig zijn met verkeersopvoeding. Ouders hebben over het algemeen een positief beeld over hun eigen (verkeers)opvoeding. Uit het onderzoek blijkt echter dat kennis over het verkeer en eigen verkeersgedrag niet altijd voldoende is.

Verkeer geen populair onderwerp aan de keukentafel

Verkeer blijkt niet vaak onderwerp van gesprek in het gezin. Dit ondanks dat ouders het heel belangrijk vinden dat hun kind veilig en zelfstandig naar school kan gaan. Daarbij schatten ouders de vaardigheden van de kinderen vaak te hoog in. Ze onderschatten daarbij ook het pubergedrag: bij een groep willen horen. Ouders beseffen welke gevaren jongeren tussen de 12-18 jaar lopen op de fiets: oordopjes in, slechte verlichting en geen hand uitsteken. Jongeren hierop aanspreken gebeurt nauwelijks in het gezin, terwijl het hier wel gaat om een kwetsbare groep fietsers. Ouders willen dat hun kinderen het naar hun zin hebben. Ze halen en brengen hen bijvoorbeeld snel met de auto als het regent. Maar het kan ook fijn en gezellig zijn om samen te fietsen en lopen, ook al word je dan nat. Ouders die zelf niet fietsen doen dat ook niet met hun kinderen.

Meer nadruk op de rol van de ouders 

Goed voorbeeld van de ouders én doorgaan met wat de kinderen op school leren. Zo is de kans het grootst dat het kind een verantwoordelijke verkeersdeelnemer wordt. Daarmee kunnen ongelukken worden voorkomen. In verkeerseducatie én bij acties of projecten van overheden moet nadrukkelijker de ouder in beeld komen. Hoe dat kan staat ook in het rapport beschreven.

Rapport

Wie meer wil weten kan het gehele rapport vinden op de website van het ROV Oost-Nederland. In het rapport staan ook interventierichtingen.

Terug naar nieuwsoverzicht