crl=158;crw=700;crt=48;crh=467;

A.A. (Tom) Roetert (FVD)

Fractielid

Telefoon:

E-mail: Tom.Roetert@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

  • Bestuur en Democratie
  • Onderwijs en Arbeidsmarkt
  • Regio Rivierenland
  • Weerbare Overheid

Nevenfuncties

Betaald:

  • adviseur bij AVS
  • lid RvT CPOB Tiel