Rijk en provincies reserveren €103 miljoen voor aanpak A50 Nijmegen-Eindhoven

22-11-2019

’s-Hertogenbosch/Arnhem, 22 november – Het Rijk en de provincies Noord-Brabant en Gelderland gaan de files aanpakken op de A50 en hebben daar gezamenlijk €103 miljoen voor gereserveerd. Het geld is bedoeld voor het verbreden van de snelweg naar 2x3 rijstroken tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven en andere maatregelen om de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid langs de snelweg tussen Nijmegen en Eindhoven te verbeteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft €69 miljoen opzijgezet, de provincies dragen ieder €17 miljoen bij.

De afspraak om een zogenoemde MIRT-verkenning te starten is de belangrijkste uitkomst van het BO MIRT, het jaarlijkse bestuursoverleg over langjarige infrastructuurprojecten. Daar deden de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat en de Gelderse gedeputeerde Christianne van der Wal minister Cora van Nieuwenhuizen een bod, dat mede is ontwikkeld door de gemeenten en het bedrijfsleven in de regio. Van der Maat en Van der Wal zijn zeer tevreden over deze samenwerking en met het Rijk en spreken van een sterk en gezamenlijk provincieoverschrijdend bod dat moeilijk te weigeren viel.

Christianne van der Wal: 'Door het starten van een MIRT-verkenning in combinatie met het aanbod uit de regio, pakken we snel door. De verbreding naar 2x3 rijstroken met de gebiedsaanpak langs de A50 leidt tot een betere doorstroming. En dat is goed voor de bedrijven en de economie, maar ook voor de leefbaarheid van de inwoners'. Christophe van der Maat: 'Voor de Brainport-regio en eigenlijk voor heel Brabant is het van groot economisch belang dat de situatie op en rond de A50 snel wordt verbeterd. Door de gemaakte afspraken over de verkenning en het geld kunnen we nu beginnen. Het verbreden van de flessenhals Bankhoef-Paalgraven, inclusief de brug over de Maas, speelt daarin een cruciale rol'.

De snelweg tussen Nijmegen en Eindhoven is zeer druk en staat volgens de recentste cijfers op plek 8 in de file-top-10. Dat betekent ook veel overlast voor de plaatsen en wegen langs en in de omgeving van de A50, zoals Beuningen, Wijchen, Veghel, Oss en Uden. In de MIRT-verkenning wordt gekeken naar de verbreding en andere maatregelen en naar de gevolgen van de stikstofproblematiek.

Gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak

Aan de basis van deze afspraak ligt het MIRT-onderzoek A50 Knooppunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Dit onderzoek was de aanleiding voor het voorstel van de provincies, gemeenten en bedrijfsleven voor een gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak. Die bestaat uit maatregelen die de regio zelf verder wil oppakken, zoals het verbeteren van de doorstroming in de gehele A50-corridor, het verbeteren en verduurzamen van de bereikbaarheid van de verschillende steden, snelfietsroutes, verkeersveiligheid, smart mobility en smart logistics, het stimuleren van gedragsverandering, verdere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden en het verbeteren van het openbaar vervoer, zoals een directe treinverbinding Eindhoven-Nijmegen.

Gebied rond A50 goed voor €90 miljard omzet

 De A50-corridor is het gebied langs de gelijknamige snelweg tussen de stedelijke regio’s Nijmegen/Arnhem en de Brainport Regio rond Eindhoven. Het herbergt de topsectoren Hightech, Agrifood en Life Science & Health en er wonen ruim 1,5 miljoen mensen. Met een omzet van zo’n €90 miljard per jaar (12,5% van het bbp) is het gebied een van de pijlers van de Nederlandse economie. De snelweg is een verbindende schakel en heeft een belangrijke (boven)regionale en nationale functie voor het transport. Langs de A50-corridor investeren Gelderland, Noord-Brabant, gemeenten en bedrijven al langer in een multimodale, gebiedsgerichte aanpak.

Terug naar nieuwsoverzicht