Uitnodiging event

Reserveringen voor drinkwaterwinning informatiemarkt

openbaar | door provincie Gelderland


8 oktober 2019 van 09.00 uur tot 13.00 uur

Hotel Haarhuis
Stationsplein 1
6811 KG, Arnhem


Informatie

Om op de middellange termijn (2040) drinkwatervoorziening veilig te stellen zoekt de provincie Gelderland Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) grondwater. Een grote bevolkingsgroei, economische groei, klimaatverandering en het steeds intensiever gebruik van de bodem zijn redenen om grondwater te reserveren.

Voor de besluitvorming over de ASV-gebieden is een Milieueffectrapport (MER) verplicht. In 2018 en 2019 zijn hiervoor een aantal ondersteunende onderzoeken uitgevoerd:

 • Regionale studies grondwater
 • Studie andere bronnen
 • Studie drinkwaterbesparing
 • Geothermie risico’s in beeld

Aan de hand van deze uitgevoerde onderzoeken kunt u tijdens de informatiemarkt in gesprek gaan met betrokken hydrologen en beleidsadviseurs.

Wat zijn de vraagstukken?

Er zijn nog veel vragen over de reserveringen voor de drinkwatervoorziening. Bijvoorbeeld:

 • Houden we voldoende drinkwater?
 • Waar in Gelderland kunnen we het beste drinkwater winnen?
 • Welke effecten heeft dit op natuur en landbouw?
 • Kunnen we ook oppervlaktewater of brak water gebruiken?
 • Wat kunnen we doen aan drinkwaterbesparing?
 • Hoe beschermen we de reserveringsgebieden voor drinkwater? En wat betekent dit voor mijn gemeente?
 • Kan een nieuwe woonwijk met bodemenergiesystemen nog wel?
 • En kan geothermie voor het warmtenet of voor de glastuinbouw dan nog?
 • Hoe zit het met een staalfabriek, champignonkwekerij of camping of staalfabriek? Of een zonnepark? Een beregeningsput?

U bent van harte welkom op deze (inloop) informatiemarkt.

Aanmelding

Heeft u interesse om de informatiemarkt bij te wonen, meldt u zich dan aan via de aanmeldknop. U ontvangt dan na de zomer verdere informatie. Kent u mensen in uw netwerk die u ook op deze informatiemarkt wilt wijzen, stuurt u deze pagina dan naar hen door.

Lees meer over de besluitvorming.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl