Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

Reservaatbossen als bron voor biodiversiteit

Sessie 15 november 2019 van 12.00 uur tot 12.30 uur

Jaap Bouwman, Kroondomein Het Loo

Op Kroondomein Het Loo is ca. 1300 hectare van het bos aangemerkt als bosreservaat. In deze bosreservaten vindt geen houtkap of andere vormen van beheer plaats en kan het bos zich natuurlijk ontwikkelen. Als gevolg van de stormen of puur van ouderdom sterven bomen en omdat deze blijven liggen of staan neemt het aandeel dood hout snel toe. Deze grote hoeveelheid dood hout vormt de basis voor nieuw leven. Zo zijn deze bossen bijzonder rijk aan korstmossen, paddenstoelen maar ook insecten die afhankelijk zijn van verschillende vormen van dood hout. Deze insecten vormen vervolgens weer voedsel voor insectenetende vogels als Zwarte specht. Deze presentatie schets een beeld van de ontwikkeling van deze reservaatbossen en de bijzondere kwaliteiten die hier kunnen worden gevonden.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.