Regionaal multisporttalentencentrum

LET OP! Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. Er is geen geld meer beschikbaar. Het indienen van nieuwe aanvragen is niet meer mogelijk.

Wilt u een regionaal multisporttalentencentrum oprichten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het oprichten van een regionaal multisporttalentencentrum.

Let op: alleen rechtspersonen kunnen deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.29 Regionaal multisporttalentencentrum.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

Het subsidieplafond voor deze regeling is inmiddels bereikt. Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk.   

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.