Regionaal Talentencentrum sport

Wilt u een Regionaal Talentencentrum oprichten of doorontwikkelen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het oprichten of doorontwikkelen van een Regionaal Talentencentrum.

Let op: alleen een kernsportbond kan subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf  6.28 Regionaal Talentencentrum.

Subsidie aanvragen

Let op: Voor deze subsidieregeling van Gelderland Sport! is vanaf januari 2020 geen geld beschikbaar. Rond de zomer van 2020 - na de vaststelling van het nieuwe beleidskader Gelderland Sport! -  wordt opnieuw bekeken of deze regeling wordt voortgezet dan wel wordt stopgezet.  

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.