Regionaal Talentencentrum sport

Wilt u een Regionaal Talentencentrum oprichten of doorontwikkelen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het oprichten of doorontwikkelen van een Regionaal Talentencentrum.

Let op: alleen een kernsportbond kan subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf  6.28 (Regionaal Talentencentrum).

Subsidie aanvragen

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Talentontwikkeling, Regionaal Talentencentrum'.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.