De regenboogvlag hijsen is niet genoeg

21-9-2017 Twee verliefde vrouwen

Hoe tolerant is Gelderland? ‘Zolang er mensen bespuugd en weggepest worden om wie ze zijn, hebben we allemaal werk te doen,’ zegt gedeputeerde Bea Schouten. Om die reden houdt de provincie op 9 oktober een Regenboogsymposium.

Bedreiging en geweld

Arnhem kende vorig jaar bijvoorbeeld 16 gevallen van bedreiging van of geweld tegen lesbiennes, homo’s, bi-, trans- en interseksuelen. De helft van de LHBTI-jongeren op middelbare scholen denkt weleens aan zelfmoord, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Zij doen 5 keer vaker dan heteroleerlingen een zelfmoordpoging en zijn vaker slachtoffer van pesten en geweld. De cijfers liegen er dus niet om. Wat te doen?

Weten dat het bestaat

Ante Joosten is lesbisch en liet zich met haar vriendin fotograferen op de Snelbinder bij Nijmegen. Zij heeft er wel ideeën over: ‘Mijn omgeving reageert goed, maar dat geldt niet voor iedereen en ook wij lopen niet overal hand in hand. Mensen moeten eerst weten dat het bestaat, dat zou al zoveel schelen. Nu snappen veel mensen bijvoorbeeld het nut van een genderneutraal toilet niet. Het begint met onderwijs.’

Voorlichting verandert de sfeer

In Nijmegen zorgt de GGD Gelderland-Zuid samen met het COC en LHBT-jongerenvereniging DITO voor voorlichting op alle scholen. De gemeente Nijmegen betaalt dit, vanuit de onderwijsbegroting. ‘We zien de resultaten terug in ons leefstijlonderzoek onder jongeren’, zegt Ursula Prinsen van de GGD. ‘De sfeer op school verandert.’

Onbekend maakt onbemind

Op Coming Out Day wapperen in Nijmegen regenboogvlaggen bij alle invalswegen en sportverenigingen. Prinsen: ‘Zichtbaar maken dat iedereen er mag zijn is zó belangrijk. Dat geldt zeker voor jongeren die niet als jongen of meisje aangesproken willen worden. Onbekend maakt toch vaak onbemind.’

Regionale verschillen

Het Meldpunt Discriminatie & Pesten voor Gelderland-Midden ziet dat ook. ‘In kleine en meer christelijke gemeenten hebben mensen meer moeite om uit de kast te komen, meldingen te doen of mediation bij ons aan te vragen. Het is daar lastiger om het bespreekbaar te maken’, zegt directeur Marjolein Eeuwes.

De heftigste meldingen

Op andere plekken komen mensen juist vaker voor hun identiteit uit, en reageren anderen daar eerder op dan vroeger. Eeuwes: ‘Afgaand op de meldingen worden LHBTI’ers naar verhouding het meest getroffen door bedreiging en geweld. Bedreiging op social media is een groot probleem. Voorlichting op scholen is daarom belangrijk. Net als het trainen van docenten, wijk- en jeugdwerkers om problemen te herkennen en het gesprek aan te gaan in bijvoorbeeld een moskee. Veel gemeenten doen daar nog te weinig aan.’

Symposium op 9 oktober

Gedeputeerde Bea Schouten wil ook dat er meer gebeurt: ‘De regenboogvlag hijsen is niet genoeg. Ik wil een Gelderland waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dus zolang er mensen bespuugd en weggepest worden om wie ze zijn, hebben we allemaal werk te doen.’ Ze gaat daarover maandag 9 oktober 2017 in gesprek met onder meer gemeenten. Tijdens dit Regenboogsymposium zijn er sessies over sport, onderwijs, veiligheid, religie en statushouders. U kunt zich nog aanmelden.