Rapportages over gemeenten

De commissie Sterk Bestuur stelde voor alle 53 Gelderse gemeenten een bestuursscan op. Daarnaast schreef deze commissie 7 regiorapporten.

Op basis van onze data bieden we per gemeente ook een actuele gemeenteschets aan. Deze schets geeft u inzicht in enkele cijfers van de gemeente.

Overzicht per gemeente in kaart

De bestuursscans, regiorapporten en gemeenteschetsen staan per gemeente geordend in de kaart rapportages over gemeenten

Rapportages niet-Gelderse gemeenten

Naast de bestuursscans voor Gelderse gemeenten, stelde de commissie Sterk Bestuur ook bestuursscans voor enkele niet-Gelderse gemeenten op. U vindt de bestuurrsscans hieronder, samen met een overzicht van alle regiorapporten.