Rapportages over gemeenten

De commissie Sterk Bestuur stelde voor alle Gelderse gemeenten een bestuursscan op. Daarnaast schreef deze commissie 7 regiorapporten.

Op basis van onze data bieden we per gemeente ook een actuele gemeenteschets aan. Deze schets geeft u inzicht in enkele cijfers van de gemeente.

De provincie en VNG Gelderland hebben de vorige bestuursperiode een onderzoek laten uitvoeren naar bestuurskracht. Het onderzoek is begeleid door de commissie Sterk Bestuur. De uitkomsten dienen als input voor het programma Sterk Bestuur. U kunt het onderzoeksrapport Verbinden, Vernieuwen, Versterken, met aanbevelingen voor de Gelderse regio’s (PDF 8 MB) downloaden.

Overzicht per gemeente in kaart

De bestuursscans, regiorapporten en gemeenteschetsen staan per gemeente geordend in de kaart rapportages over gemeenten

Rapportages niet-Gelderse gemeenten

Naast de bestuursscans voor Gelderse gemeenten, stelde de commissie Sterk Bestuur ook bestuursscans voor enkele niet-Gelderse gemeenten op. U vindt de bestuurrsscans hieronder, samen met een overzicht van alle regiorapporten.