Quickscan analyseert leefomgeving buurt of wijk

28-6-2019 Grafiek

Een gezonde leefomgeving is voor iedereen belangrijk. Maar hoe bepaal je of een wijk of buurt gezond is? En waar liggen kansen om te verbeteren? De Quickscan Gezonde Leefomgeving (voorheen Gelderse Gezondheidswijzer) geeft inzicht in bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluid en het aandeel groen in een buurt. Nieuw zijn de video’s die de Quickscan toelichten en stap voor stap aangeven hoe en waarvoor de Quickscan gebruikt kan worden.

Hoe werkt de Quickscan?

Iedereen kan de scan gebruiken, maar vooral gemeentes zetten de scan in om de leefomgeving van bepaalde wijken in kaart te brengen. Het invullen van de scan samen met de GGD kan helpen om de resultaten beter te duiden. Verschillende thema’s worden geanalyseerd zoals geluid, luchtverontreiniging, beweegvriendelijkheid, groen en bewegen. Het gaat daarbij niet alleen om gezondheidsbescherming maar ook om de mate waarin een omgeving stimuleert tot bewegen, zoals sporten, recreëren, spelen en ontmoeten. Door gezond gedrag te stimuleren is veel winst op het gebied van gezondheid te halen. Voor elk thema volgt een score op basis van openbare, direct beschikbare informatie. Zo worden knelpunten duidelijk en kunnen gemeenten en inwoners met elkaar in gesprek over de resultaten.

Waarom de Quickscan?

Een ongezond milieu heeft, na roken, de grootste bijdrage aan de totale ziektelast in Nederland. De leefomgeving heeft daarnaast invloed op gezond gedrag. Daarom is inzicht in de leefomgeving belangrijk om eventuele verbeteringen gericht door te voeren. Dit kan helpen bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen in het kader van de Omgevingswet.

Ontstaan en meer informatie

De Gelderse GGD ontwikkelde in 2016 de Quicksan Gezonde leefomgeving in samenwerking met Royal HasKoning DHV en de Provincie Gelderland.

Kijk voor meer informatie op QuickscanGezondeLeefomgeving.nl en op de pagina over de Quickscan.

Terug naar nieuwsoverzicht