Quickscan Gezonde Leefomgeving

Wilt u snel een overzicht van alle gezondheidsaspecten van een buurt of wijk? Gebruik dan de de Quickscan Gezonde Leefomgeving (voorheen Gelderse Gezondheidswijzer).

Promovideo Quickscan Gezonde Leefomgeving

Wat is de Quickscan Gezonde Leefomgeving? Dat ziet u in onderstaande video.

Uitgeschreven tekst

Instructievideo Quickscan Gezonde Leefomgeving

Hoe gebruikt u de Quickscan Gezonde Leefomgeving? Dat ziet u in onderstaande video.

Uitgeschreven tekst

Van bodem tot bewegen

De scan brengt de gezondheid van de leefomgeving in kaart aan de hand van 12 thema’s; van leefbaarheid en luchtkwaliteit tot bewegen en groen. Het gaat daarbij ook om de mate waarin een omgeving stimuleert tot bewegen, zoals sporten, recreëren, spelen en ontmoeten. Door gezond gedrag te stimuleren kunnen we veel winst op gebied van gezondheid boeken.

Voorbeeld van een uitkomst van de Quickscan Gezonde Leefomgeving. De Quikscan is een weergave van 12 thema's met de toegekende score (1-5). In de Quickscan Gezonde Leefomgeving komen de volgende gezondheidsbeschermende thema’s aan bod: Verkeer: NO2, Verkeer: Geluid, Bodem, Veehouderijen: Fijn stof (PM10), Veehouderijen: Afstand, Industrie: Afstand, Veiligheid:Verkeersveiligheid, Veiligheid: Sociale Veiligheid en Hitte.Ook komen de volgende gezondheidsbevorderende thema’s aan bod: Voorzieningen, Beweegvriendelijkheid en Groen.

Direct beschikbare data

Iedereen kan de scan gebruiken. Voor elk thema volgt een score op basis van openbare, direct beschikbare data. U kunt knelpunten ontdekken, of eventueel wijken met elkaar vergelijken. Met de resultaten kunt u het gesprek voeren met andere belanghebbenden over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid.

Leefomgeving van levensbelang

Een ongezond milieu heeft, na roken, de grootste bijdrage aan de totale ziektelast in Nederland. De leefomgeving heeft daarnaast invloed op de mate van overgewicht en lichamelijke activiteit. Door rekening te houden met gezondheid kunnen gemeenten onder meer de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk verkleinen, de participatie van chronisch zieke mensen stimuleren en zeer kwetsbare groepn beter beschermen. In de Omgevingswet is vastgelegd dat lagere overheden rekening moeten houden met gezondheid in hun omgevingsbeleid.

De Quickscan Gezonde Leefomgeving gebruiken

Gemeenten kunnen de Quickscan Gezonde Leefomgeving gebruiken, in samenwerking met GGD’en. Ook andere overheden en bewoners- en belangengroepen kunnen dit hulpmiddel gebruiken. U kunt meteen aan de slag via de website van Quickscan Gezonde Leefomgeving.

Training voor gemeenten

De instructievideo geeft stap voor stap aan hoe scan kan worden gebruikt. De Gelderse GGD’en bieden hun gemeenten daarnaast trainingen aan in het gebruik van de scan. Omdat ook gemeenten en burgers buiten Gelderland er baat bij kunnen hebben, heeft de provincie het instrument aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.