PvdA (5 zetels)


crl=300;crw=700;crt=93;crh=467;

F.A. (Fokko) Spoelstra (PvdA)

Fractievoorzitter

Telefoon: 06-52475804

E-mail: Fokko.Spoelstra@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

 • Bestuurlijke samenwerking
 • gebiedsopgaven
 • Europa
 • Recreatie en toerisme
 • Natuur

Nevenfuncties

Betaald:

 • projectleider Stichting Erkenning en Waardering Zorg Politie
 • lid RvC Circulus Berkel (afvalbeheer achttal Gelderse gemeenten)
 • secretaris platform herinnering wo2

Woordvoerder van thema's

 • Wonen

Statenlid PvdA


Woordvoerder van thema's

 • Cultuur en erfgoed
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Diversiteit en participatie

Nevenfuncties

Betaald:

 • Regiomanager VluchtelingenWerk

Woordvoerder van thema's

 • Milieu en leefomgeving
 • Ruimtelijke ordening
 • Luchtvaart
 • Vitaal platteland

Nevenfunctie

Betaald:

 • Consultant MBC Implementatie

Overige Social Media

Instagram
Facebook


Woordvoerder van thema's

 • Financiën
 • Sport

Nevenfuncties

Betaald:

 • Onderwijs
 • Raadslid gemeente Rheden namens PvdA 2014-2018

Woordvoerder van thema's

 • Economie
 • Leefbaarheid

Fractievolger PvdA


Woordvoerder van thema's

 • Kwaliteit openbaar bestuur
 • Energie en klimaat

Fractievolger PvdA


Woordvoerder van thema's

 • Bereikbaarheid
 • Openbaar vervoer

Fractievolger PvdA


crt=886;crh=1771;

T. (Truus) Vink (PvdA)

Fractieassistent

Telefoon: 06-52801254

E-mail: fractie@pvdagelderland.nl