Provincies richten stikstofbank op

9-7-2021

Door het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven in ons land lastig om een vergunning te krijgen. Als 1 van de oplossingen ontwikkelden de provincies een zogeheten stikstofbank. Het Rijk sluit later dit jaar ook aan. De Stikstofbank zorgt als registratiesysteem voor een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen. Zeker bij initiatieven waar sprake is van stikstof uitstoot. Voorwaarde voor succes is dat er voldoende vulling vanuit de provincies komt én de initiatieven niet leiden tot verslechtering van de natuur. 

Begin 2021 besloot provincie Gelderland al tot de oprichting van een Gelderse stikstofbank. Deze is bedoeld om stikstofruimte, die vrijkomt door Gelderse maatregelen, te gebruiken. Zo is het mogelijk om vergunningen te verlenen voor projecten of initiatieven in Gelderland. Deze week legden Gedeputeerde Staten van Gelderland de spelregels vast. Die zijn nodig om te bepalen hoe we stikstofruimte in de bank opnemen. Na de zomer volgt een besluit over hoe we stikstofruimte in de Gelderse stikstofbank weer uit kunnen geven.

Kijk voor meer informatie op de pagina van het IPO

Terug naar nieuwsoverzicht