Provincies houden Habitatkaarten voor AERIUS tegen het licht

12-3-2021

De provincies, verantwoordelijk voor de bescherming van Natura 2000-gebieden, gaan de kaarten verbeteren die de stikstofgevoelige natuur weergeven. Agrarisch gebruikte percelen waar zeker geen stikstofgevoelige natuur aanwezig is worden verwijderd uit de kaarten. Op die percelen zal dan niet meer getoetst worden op de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur.

Lees het hele artikel.

Logo IPO

 

Terug naar nieuwsoverzicht