Provincie stelt grenzen aan XXL logistiek

13-11-2019

Provincie Gelderland wil de ruimtelijke impact van XXL logistiek op het landschap beperken. De vestiging van XXL distributiecentra moet voortaan worden geclusterd op de Rhine-Alpine (A15/A12) en de Northsea-Baltic (A1) corridors in de logistieke knooppunten in Tiel, Nijmegen, Emmerich-Montferland-Zevenaar. Dit ligt in lijn met de adviezen van het College van Rijksbouwmeesters die waarschuwen voor de wildgroei aan distributiecentra.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Gelderland is de poort naar Europa. Logistiek is belangrijk voor de Gelderse economie. Maar we vragen logistieke bedrijven zuinig te zijn met de ruimte, duurzame locaties te ontwikkelen en écht bij te dragen aan werkgelegenheid’.

Meer logistieke banen in de regio

Door de XXL logistiek te clusteren willen Gedeputeerde Staten de logistieke knooppunten beter benutten en de ‘verdozing’ van het landschap tegen gaan. XXL logistiek moet een bijdrage leveren aan de regionale werkgelegenheid. Als gemeenten nieuwe XXL bedrijven willen vestigen moeten zij aantoonbaar maken dat dit nieuwe banen voor de regio oplevert en bedrijven vragen zich hiervoor in te spannen.

Bedrijventerreinen moeten duurzamer

Gedeputeerde Staten zijn verder van mening dat de bedrijventerreinen in Gelderland duurzamer moeten worden ingericht. Het college heeft de Regionale Programma’s Werklocaties (RPW’s) van de Clean Tech regio, de Achterhoek, Noord-Veluwe en Food Valley vastgesteld, waarin ze afspraken maken over de aanleg van bedrijventerreinen. Zij geven de regio's als opdracht mee voorstellen te doen om de bedrijventerreinen te verduurzamen door aandacht te geven aan energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulair ondernemen.

Meer vraag naar bedrijventerreinen

In deze Regionale Programma’s Werklocaties zijn de nieuwe vraagprognoses verwerkt, die in opdracht van de provincie zijn opgesteld. Door een groeiende bevolkingsontwikkeling en een groeiende ruimtebehoefte van de industrie en logistiek wordt er meer vraag verwacht naar geschikte werklocaties. Dit is een trendbreuk ten opzichte van eerdere prognoses die uitgingen van een dalende groei na 2025.

Nieuwe afspraken regio Arnhem-Nijmegen

In het RPW van regio Arnhem-Nijmegen is eerder afgesproken het aantal werklocaties terug te brengen met 150ha. In december gaat de regio in overleg over de gevolgen van de nieuwe prognoses voor het RPW, dat volgende jaar afloopt. In maart 2020 wordt hierover een voorstel ter besluitvorming naar de gemeenten gestuurd.

Terug naar nieuwsoverzicht