Provincie: regio maakt ruimte voor economische groei

13-10-2017 Bedrijventerrein in Steenderen

Gedeputeerde Staten zijn positief over het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) van de regio Arnhem/Nijmegen. Hierin staan afspraken om het aanbod aan bedrijventerreinen, grootschalige detailhandel en kantoren in de regio beter aan te laten sluiten op de vraag uit de markt.

Scherpe keuzes

Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘We willen ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen, maar daarvoor moet het huidige overschot aan werklocaties in de regio omlaag. Dat vraagt om scherpe keuzes, die gemeenten samen moeten maken. Dat doet soms pijn, maar het geeft de regio de ruimte die nodig is om zich economisch door te ontwikkelen.’

Vraag en aanbod in evenwicht

Het Regionaal Programma Werklocaties moet vraag en aanbod in Arnhem/Nijmegen weer in evenwicht brengen. Voor bedrijventerreinen alleen is er al een teveel van 148 hectare waar op afzienbare termijn geen vraag naar is. Zolang er in de regio voldoende aanbod is mag er in principe niet iets nieuws ontwikkeld worden. Kansrijke initiatieven komen hierdoor niet tot ontwikkeling. Daarom wil de regio terreinen waar geen vraag naar is uit de markt te halen. Hiermee maken zij ruimte voor economische groei.

Juiste bedrijf op de juiste plek

De regio wil de beste werklocaties aanbieden met het juiste bedrijf op de juiste plek. Gedeputeerde Staten delen deze ambitie en zijn blij dat de gemeenten de eerste versie van het RPW verder hebben aangescherpt. Zo is het onderdeel detailhandel verder uitgewerkt. En er is voldoende ontwikkelruimte voor kantoren rond de stationslocaties van Arnhem en Nijmegen. Tot januari 2021 kunnen gemeenten bedrijventerreinen en kantoorlocaties uitgeven. Hierna wordt definitief de balans opgemaakt. Jaarlijks monitoren we de economische ontwikkelingen in de regio.

Vaststelling van het programma

De regio vraagt de gemeenten voor 1 januari 2018 in te stemmen met het RPW. Daarna wordt het voor definitieve besluitvorming aangeboden aan Gedeputeerde Staten. In 2018 komt er een inspraakmogelijkheid voor belanghebbenden.

Terug naar nieuwsoverzicht