Provincie presenteert resultaten uit 2016

5-4-2017 Rotonde

De provincie voerde in 2016 groot onderhoud uit aan 120 kilometer weg, 13 bruggen en 15 verkeersregelingsinstallaties. We hielpen de CO2-uitstoot te verminderen door onder meer te investeren in de aanleg van een solar park in de gemeente Bronckhorst en windpark Nijmegen-Betuwe. Deze en andere resultaten uit 2016 kunt u lezen in ons digitale magazine ‘Onze jaarresultaten in vogelvlucht’.

Hogere kwaliteit van de leefomgeving

We werkten in 2016 samen met onze partners aan een hogere kwaliteit van de leefomgeving. Een samenvatting van de resultaten hiervan leest u in ‘Onze jaarresultaten in vogelvlucht’ Gedetailleerde informatie over alle resultaten vindt u in de Begrotingscyclus.         

Nog een paar resultaten

Met cultuureducatie hebben we 428 scholen en 60.000 leerlingen bereikt. En Gelderland was in 2016 weer de grootste binnenlandse vakantiebestemming, mede doordat de provincie activiteiten steunde die het toerisme lieten groeien. Ook de werkgelegenheid kreeg een impuls, waardoor er in Gelderland 5.000 nieuwe banen bijkwamen. Daarnaast ondersteunden we regio’s bij de aanleg van glasvezel voor snel internet.  

Begrotingscyclus

In de Begroting 2016 hebben we aangegeven welke doelen we in 2016 wilden bereiken en hoeveel dat kost. In de Voorjaarsnota, de Najaarsnota en de Slotwijziging zijn deze plannen bijgesteld. In de Jaarstukken verantwoordt de provincie in hoeverre de (bijgestelde) Begroting is gerealiseerd en hoeveel dit heeft gekost.

Terug naar nieuwsoverzicht