Provincie Gelderland dient zienswijze in over vliegroutes Lelystad Airport

1-11-2017 vliegtuig grote burgerluchtvaart

De provincie Gelderland stuurt 1 november 2017 een zienswijze met begeleidende brief naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de voorgenomen vliegroutes van en naar Lelystad Airport.

2 verzoeken

In de zienswijze vraagt de provincie samen met een groot aantal mede-indieners aan het Rijk de route van uit het buitenland terugkerende vliegtuigen niet over de Veluwe te laten lopen, maar zuidelijker. Een tweede verzoek is om vertrekkende toestellen zo snel mogelijk door te laten stijgen naar 2700 meter, zonder hierbij woonkernen te belasten.

Nauwer betrokken bij vervolgproces

In de begeleidende brief gaat de provincie in op het proces van consultatie en de grote onrust die daarbij gepaard is gegaan voor de inwoners van Gelderland. De provincie spreekt dan ook de wens uit om nauwer betrokken te worden in het vervolgproces, onder andere bij de herindeling van het luchtruim.

Besluit volgt

Het indienen van de zienswijze valt binnen het proces van de internetconsultatie van het ministerie over de vliegroutes. Het ministerie zal alle zienswijzen beoordelen en vervolgens in de komende maanden een besluit over de vliegroutes nemen.

Voor inzage in de zienswijze, mede-indieners en begeleidende brief, zie www.gelderland.nl/luchtvaart

Terug naar nieuwsoverzicht