Provinciale Staten vergaderen over verstedelijkingsstrategie

8-9-2021

Op woensdag 15 september 2021 zijn er van 9.30 tot 20.30 uur oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten. Op de agenda staat onder andere de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Bij alle bijeenkomsten is inspraak mogelijk.

Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

In deze bijeenkomst spreken de Staten over de vraag hoe we in de regio Arnhem, Nijmegen en Foodvalley 100.000 woningen kunnen bouwen en daarbij ook rekening kunnen houden met thema’s als; bereikbaarheid, recreatie, klimaat en water, energietransitie, landbouw, stikstof, leefbaarheid en natuur en landschap.

Koers en actieplan verkeersveiligheid

De inzet van de provincie voor verkeersveiligheid bestaat uit drie elementen:

  1. het verbeteren van de veiligheid op de provinciale wegen;
  2. de ondersteuning van gemeenten bij het nemen van maatregelen om het fietsnetwerk veiliger te maken;
  3. en het bevorderen van verkeersveilig gedrag in Gelderland.

De verkeersveiligheid blijkt nog onvoldoende om het doel van de provincie te behalen: het (jaarlijks) verminderen van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Gelderland. En extra aandacht voor de veiligheid van fietsers. Provinciale Staten spreken over het voorstel om de verkeersveiligheid te bevorderen door te focussen op locaties en situaties waar de risico’s op verkeersonveiligheid het grootst is.

Overige onderwerpen waarover Provinciale Staten spreken zijn onder meer: het Woonfonds Gelderland, subsidie Gelderse proeftuin aardgasvrije wijken 2021 en het Rapport herziening provinciaal belastinggebied. Een compleet overzicht van alle onderwerpen is te vinden in de Vergaderagenda

Inspreken

Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij een van deze onderwerpen? Meld u aan bij de Griffie vóor maandag 13 september, 12.00 uur. Dit kan per mail of telefonisch via nummer: 026 - 359 91 34. Het geluid van alle vergaderingen wordt uitgezonden via Statenlive.

Terug naar nieuwsoverzicht