Provinciale Staten stemmen in met uitvoeringsplan Veluwe en onderzoek Apeldoorns Kanaal

14-4-2017 Bezoekers bekijken informatiebord Veluwekroon

Op 12 april 2017 vergaderden Provinciale Staten over uiteenlopende voorstellen van Gedeputeerde Staten. Waaronder het uitvoeringsplan Veluwe, de continuering van het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal, de financiering van IJsselbiënnale en Eat2Move. Ook zijn er 2 Statenleden beëdigd omdat er 2 afscheid namen.

Apeldoorns Kanaal

Continuering van het bevaarbaar maken van Apeldoorns Kanaal kan niet meer rekenen op steun van Provinciale Staten. De motie van de ChristenUnie om 2 bruggen bevaarbaar te maken met een hoogte van 1.30 meter haalde het dan ook niet. Wel stemde een meerderheid van de Staten in met de motie van CDA, VVD, D66, PvdA en 50PLUS. Hierin verzoeken ze Gedeputeerde Staten om een inventarisatie naar de obstakels van de recreatieve mogelijkheden op het Apeldoorns Kanaal.

Veluwe

Een meerderheid van Provinciale Staten stemde in met het voorstel om te investeren in gebiedsopgave Veluwe. Enkele fracties, onder wie GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren, merkten op dat natuur en de ruimtelijke economische ontwikkeling minder budget krijgen dan de marketing van de Veluwe. Gedeputeerde Bea Schouten gaf aan dat natuur centraal staat in andere beleidsprogramma’s van de provincie.

Eat2Move

Provinciale Staten stemden ook in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om Eat2Move met €2 miljoen te ondersteunen. Eat2Move bundelt de kennis en praktijk van diverse organisaties op het gebied van voeding, sport en gezondheid. Waardoor in 2020 een zelfstandig centrum op dit vlak ontstaat.

IJsselbiënnale

Stichting IJsselbiënnale kan rekenen op subsidie van de provincie Gelderland. Provinciale Staten zijn akkoord om €100.000 beschikbaar te stellen voor dit evenement langs de IJssel van Doesburg tot Kampen. Van juni tot en met september 2017 kunnen bezoekers een beeldenroute volgen die de oorzaken en gevolgen van klimatologische veranderingen in de IJsselvallei laat zien.

Terug naar nieuwsoverzicht