Provinciale Staten stemmen in met aanbesteding openbaar vervoer

31-5-2018 Station

Het college van Gedeputeerde Staten kan verder met de uitvoering van de plannen voor het aanbesteden van de concessie voor het openbaar vervoer. De provincie Gelderland doet dit samen met de provincies Flevoland en Overijssel. In de vergadering van 30 mei 2018 stemden Provinciale Staten , (VVD, CDA, D66, PvdA, CU en SGP), vóór de Nota van Uitgangspunten concessies openbaar vervoer.

Diverse moties dienden de fracties in bij dit onderwerp. Zo vroegen de oppositiepartijen Groep Poortinga, GroenLinks, SP, PartijvdDieren, 50Pus om extra aandacht voor de mening van de reizigers. Gedeputeerde Conny Bieze raadde de motie af: dit gaat via de vervoerder. Daarnaast noemde ze het dilemma waar je in terecht komt als je reizigers naar specifieke trajecten gaat vragen. Iedereen kiest dan natuurlijk voor een opstappunt dichtbij huis. De fractieleden van GroenLinks uitten hun teleurstelling. Zij vragen zich af waarom het criterium duurzaamheid niet als harde voorwaarde in de concessie is opgenomen. Gedeputeerde Bieze wilde hiermee voorkomen dat er te weinig biedingen op de aanbesteding zouden zijn.

Jaarstukken 2017

Provinciale Staten stemden met meerderheid (VVD, CDA, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, PvdDieren, 50PLUS en GroepPoortinga) in met de Jaarstukken 2017. Het is de laatste jaarrekening waar deze Staten over besluiten. Veel complimenten en lof van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en PvdA. De provincie staat er goed voor. Ook zijn er uitdagingen. Frederik Peters (VVD) somt op: veiligheid, ondermijning en drugsdumpingen. Ook noemt hij de bereikbaarheid van Gelderland. Niet onbelangrijk als deze provincie aantrekkelijk wil blijven.

Bert Komdeur (CDA) feliciteert het college met de verkiezing van het Huis der Provincie als Gebouw van het jaar 2017. Ook dient hij een motie in met het verzoek om een onderzoek in te stellen naar het functioneren van de regels in de praktijk. Hoe ervaart de buitenwereld onze criteria? Zijn ze werkbaar of zijn er aanpassingen nodig? De Staten hebben de motie aangenomen met stemmen vóór van VVD, CDA, D66, SP, SGP, 50PLUS en Groep Poortinga.

Agnes Lewe (SP) goot eerst haar potje met azijn leeg, zoals ze het zelf zei. Ze vindt de onderdelen in de Jaarstukken over de Gebiedsopgaven ‘beleidsproza’. Ze mist hier criteria waardoor ze kan beoordelen of de doelen zijn behaald. Na het zuur volgde een compliment aan het adres van de PvdA over hun inzet voor werkgeverschap. Gedeputeerde Jan Markink merkte over de maatschappelijke effectindicatoren op: ‘De Staten hebben zelf ingestemd met deze werkwijze en de kaders hiervoor’.

Cleantechregio Stedendriehoek

Dit was ook de reactie van gedeputeerde Bea Schouten bij de bespreking van het voorstel om €2,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de gebiedsopgave Cleantechregio Stedendriehoek. Enkele fracties (SP, GroenLinks, PVV en SGP) hadden moeite met de vaagheid van de formulering van de doelen. Of zij vonden het doel zelf, gasloos maken van woningen, geldklopperij. Desondanks kreeg het voorstel de steun van de meerderheid van de Staten (VVD, CDA, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, PvdDieren, 50PLUS en GroepPoortinga).

Peter Drenth, gedeputeerde

Tot slot van de vergadering droeg het CDA Peter Drenth voor als opvolger van Jan Jacob van Dijk als gedeputeerde. Provinciale Staten stemden schriftelijk over deze voordracht. Maar niet voordat ze hem eerst bevraagd hadden. De vragen liepen uiteen van: Wat is uw visie op het Plussenbeleid tot hoe kijkt u aan tegen het beantwoorden van schriftelijke vragen. Drenth gaf aan liever in dialoog te gaan, dan schriftelijke vragen te beantwoorden. Over het Plussenbeleid meldde hij de Staten: ‘Het kader dat u heeft vastgesteld, daar wil ik mij aan houden. Daar hoort ook handhaving bij’.

Beschuldigende sfeer

In dezelfde vergadering nam gedeputeerde Van Dijk afscheid van Provinciale Staten. Per 1 juni 2018 gaat hij als bestuurder van Christelijke Onderwijs Groep aan de slag. In zijn afscheidsrede noemde hij integriteit. ‘We moeten af van de beschuldigende sfeer die om de hoek komt kijken als het op dit onderwerp aankomt’.

Nieuwe Statenleden

In deze vergadering beëdigde Clemens Cornielje, de voorzitter van Provinciale Staten, Frans Bruning (GroenLinks), Wouter Witteveen (GroenLinks), Janiek Kroon (VVD) en Ferdi Timmermans (PvdA) tot Statenlid. Meer hierover leest u in dit bericht.

Terugkijken

Provinciale Staten hebben over meer onderwerpen gedebatteerd en besluiten genomen. De vergadering terugkijken kan via Statenlive.

Terug naar nieuwsoverzicht