Provinciale Staten stellen Jaarstukken 2018 vast

23-5-2019 Spelende kinderen

Op 22 mei 2019 vergaderden de Gelderse Staten over de Jaarstukken 2018. Ook besloten ze over de provinciale deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen. Daarnaast dienden ze met succes diverse moties in. Onder meer over een onderzoek naar de houtkap in Gelderland. Hieronder een terugblik op de vergadering.

Eurovisie Songfestival in Gelderland

Daisy Vliegenthart (CDA) stelde mondelinge vragen over het Eurovisie Songfestival in Gelderland. ‘In de regio Arnhem Nijmegen, met het Gelredome als mooie locatie, is dat een kans?’ Gedeputeerde Jan Markink, namens het college van Gedeputeerde Staten (GS), was duidelijk in zijn reactie. ‘Ja, dat is een kans en Provinciale Staten hebben budgetrecht en gaan over het beschikbaar stellen van geld hiervoor.’

Jaarstukken 2018

Frederik Peters (VVD) reageerde als eerste op het voorstel Jaarstukken 2018 van GS. De financiële positie van provincie Gelderland is goed. Hij was dan ook vol lof en eindigde met: ‘Ga zo door.’ Enkele leden van Provinciale Staten (PS) gaven GS mee dat ze het lastig vonden om hun rol als controleur goed uit te voeren bij het beoordelen van het voorstel Jaarstukken 2018. Mehmet Sahan (PvdA) vond het bedrag van de bestemmingsreserves wel erg hoog (ongeveer €1,1 miljard). ‘Moeten we hier geen evaluatiedatum op zetten?’ Gedeputeerde Jan Markink (GS) gaf aan dat deze reserves zijn ontstaan door besluiten van de Statenleden. Klaas Ruitenberg (SGP) gaf aan dat zijn voorkeur uitging naar een papier met plannen, doelen en uitkomsten. Daarna complimenteerde hij het college met de Jaarstukken 2018. Provinciale Staten stemden in met het voorstel met stemmen vóór van VVD, FVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SP, SGP en 50PLUS.

Park Lingezegen

De Staten waren positief over het verzoek van GS om uit de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen te treden. Het park is gerealiseerd en is in de beheerfase. Een passend moment om uit te stappen. Luuk van der Veer (PvdDieren) uitte zijn zorg over het vertrek van de provincie en het beheersen van ganzen. Gedeputeerde Markink zette vraagtekens bij deze koppeling. Desondanks deed hij hem de toezegging om dit onder de aandacht te brengen van de parkorganisatie. Bij stemming over het voorstel namen alle partijen het voorstel aan, behalve PvdDieren.

Onderzoek naar houtkap in Gelderland

Anita van Iperen (FVD) leidde het debatverzoek van haar en Carla Claassen (SP) in over onderzoek naar de houtkap in Gelderland. In een motie vragen ze GS om een onderzoek naar de noodzaak van de houtkap. Van Iperen citeerde gedeputeerde Peter Drenth bij het verwoorden van de onderzoeksvraag. ‘Moet houtkap echt zo op deze manier en zijn er geen alternatieven?’ Met algemene stemmen namen Provinciale Staten de motie aan die ze hierover indiende.

Veiligheid Gelderse inwoners

Leendert Lodder (50PLUS) diende een motie in met het verzoek om criminaliteit door dieractivisten aan te pakken. De motie haalde het niet, want formeel heeft de provincie hierin geen rol. De commissaris van de Koning, John Berends, gaf aan zich verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid van alle inwoners in Gelderland. Hij deed daarom de toezegging vanuit zijn taak als rijksheer, om de zorg van Provinciale Staten over te brengen aan de driehoek regioburgemeester, justitie en politie.

Geen autonome groei Airport Lelystad

Alle fracties konden zich vinden in de motie van Maurits Gemmink (SP) en Luuk van der Veer (PvdDieren) met het verzoek om autonome groei van Lelystad Airport tegen te gaan. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Statenlive en besluitenlijst

De vergadering terugkijken kan op Statenlive. De Besluitenlijst van de vergadering van 22 mei 2019 is beschikbaar via het Stateninformatiesysteem. Hierin leest u hoe er per onderwerp is gestemd.

Terug naar nieuwsoverzicht