Provinciale Staten evalueren bestuursperiode 2015-2019

31-1-2019 Man repareert TLlamp

In de vergadering van 30 januari 2019 blikten Provinciale Staten terug op de bestuursperiode 2015-2019. Ook besloten ze over het versneld invoeren van ledverlichting langs provinciale wegen en emissieloos busvervoer.

Extra geld voor innovatie mobiliteit

De overgang naar emissieloos openbaar vervoer draagt bij aan schone lucht en aan de energietransitie. De transitie naar emissieloos busvervoer mag daarom sneller en innovatiever, vinden bijna alle fracties van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben dit in een voorstel uitgewerkt. Een meerderheid van de fracties stemde in met het voorstel van Gedeputeerde Staten (stemmen voor: VVD, CDA, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, PvdDieren en 50PLUS). Ook de motie van indiener Ans Huisman (VVD) met het verzoek aan Gedeputeerde Staten om een tweede investeringsfonds van €5 miljoen voor innovaties in emissieloos tram- en treinvervoer in de aankomende concessies en initiatieven over duurzame lokale en regionale mobiliteit kon rekenen op steun van bijna alle fracties, behalve de fractie van de PVV. Voor Wouter Witteveen (GroenLinks) ging het besluit niet ver genoeg. De provincie neemt alleen de regie over de ondergrondse laadinfrastructuur. Hij had graag gezien dat de provincie ook over de bovengrondse de regie had overgenomen.

Ledverlichting langs provinciale wegen

De VVD, CDA, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, PvdDieren en 50PLUS stemden in met het voorstel om het energieverbruik langs de provinciale wegen en gebouwen gespreid over een aantal jaren terug te dringen. De huidige verlichting vervangen ze door duurzame verlichting. Antoon Kanis (D66), Titus Visser (PvdA), Daisy Vliegenthart (CDA), Frans Bruning (GroenLinks) en René Westra (VVD) dienden een motie in om het nóg sneller te doen. 'Hoe sneller je vervangt, hoe lager je kosten per ton CO2 zijn', aldus Kanis. De Staten namen de motie aan met stemmen vóór van VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks.

Geen ronkende verhalen

‘Het zit er bijna op voor deze Staten en dan is het tijd om de balans op te maken aan het einde van de bestuursperiode.’ Met deze woorden deed Mike Waltmans (VVD) de aftrap van de terugblik van Provinciale Staten op de afgelopen bestuursperiode 2015-2019. Als passende werkwoorden voor de afgelopen jaren noemde hij: ‘wonen, wonen, wonen, werken, werken, werken, doorrijden, doorrijden, doorrijden’. En: ‘Gelderland heeft de economische crisis achter zich gelaten, de werkloosheid is afgenomen en met de meeste bedrijven gaat het een stuk beter’. Daarna volgde een uitgebreide opsomming van geboekte prestaties, zoals herstructurering bedrijventerreinen en investering in start-ups. Naast de successen noemde hij ook bijvoorbeeld het taaie traject van het Gelders Energie Akkoord (GEA). Ook coalitiegenoot Harold Zoet (CDA) deed uitgebreid verslag van de prestaties van de afgelopen periode. Bij elkaar opgeteld gaat het om een totale investering van €700 miljoen. Hierin zitten ook de extra €30 miljoen die de Staten voor klimaat hebben gereserveerd. Zoet is niet alleen vol lof. Hij uitte ook zijn zorgen over de vrijkomende agrarische bedrijven. Verloedering van het Gelderse landschap moet voorkomen worden. Hoe gaan we dit oplossen? Paul Kusters (SP) was de eerste van de oppositiepartijen die terugblikte. Hij complimenteerde de zelfreflectie van Gedeputeerde Staten over het hun rol, die ze niet altijd even scherp voor ogen hadden. En de traagheid van het proces om resultaatindicatoren te benoemen, noemde hij ‘hemeltergend’. Een gemiste kans vindt hij het niet meten van de effecten van provinciale besluiten op klimaat. Marjolein Faber (PVV): ‘Natuurlijk gaan deze partijen voor zichzelf applaudisseren en laten het dualisme voor wat het is. En de nepoppositie zal een pietsje kritiek geven.’ Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie): ‘De ramen van dit huis stonden niet altijd open om een frisse duale wind door dit huis te laten waaien. Er was wel een uitgestoken hand.’ Wat Luuk van der Veer betreft had er veel meer aandacht mogen zijn in de evaluatie voor dierenwelzijn. Aan het einde van de inbreng van Provinciale Staten reageerde gedeputeerde Jan Markink namens het college van Gedeputeerde Staten. Markink: ‘Van ronkende verhalen wordt niemand beter. We hebben geprobeerd een eerlijk beeld neer te zetten. We hebben het gezamenlijk gedaan voor de Gelderse samenleving.’

Terug naar nieuwsoverzicht