Provinciale Staten besluiten over verstedelijkingsconcept

21-9-2021

Op 29 september 2021 besluiten Provinciale Staten over het verstedelijkingsconcept Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Ook over de Koers Ruimte en Leefomgeving wordt besloten. Voorafgaand aan de Statenvergadering is er voor inwoners mogelijkheid om in gesprek te gaan met Statenleden tijdens de Open Agenda.

Verstedelijkingsconcept Arnhem – Nijmegen – Foodvalley

De Staten besluiten over de vraag 'hoe kunnen we in regio Arnhem, Nijmegen en Foodvalley 100.000 woningen bouwen?' En daarbij rekening houden met thema’s als: bereikbaarheid, recreatie, klimaat en water, energietransitie, landbouw, stikstof, leefbaarheid en natuur en landschap.

Koers Ruimte en Leefomgeving: de kunst van het combineren

De druk op de ruimte in Gelderland neemt toe. Niet alles wat we willen kan gerealiseerd worden in de ruimte die in de provincie beschikbaar is. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met de Koers Ruimte en Leefomgeving. Deze heeft als uitgangspunt dat het combineren van verschillende functies van ruimte noodzakelijk is.

De volledige agenda en bijbehorende stukken is te vinden op Sis.

Terug naar nieuwsoverzicht