Provinciale Staten besluiten over Slotwijziging en Omgevingsvisie

12-12-2018 Kinderen spelen in een park

In de laatste vergadering van dit jaar stemmen Provinciale Staten nog over enkele wijzigingen in het budget van dit jaar. Ook besluiten ze over de actualisatie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Slotwijziging

Provinciale Staten stemmen over de Slotwijziging. De Slotwijziging is de laatste mogelijkheid voor Provinciale Staten (PS) om invloed uit te oefenen op de begroting van dit jaar. Gedeputeerde Staten (GS) stellen voor om die aan te passen. In de financiële actualisatie stellen ze de structurele ruimte naar beneden bij met €6,7 miljoen. Dit komt door minder inkomsten uit het Provinciefonds. Aan de andere kant neemt de incidentele ruimte toe omdat bijvoorbeeld de reservering voor Fonds Gelderse Cultuurleningen en Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie vrijkomt. Op basis van de kennis van nu willen GS de lasten (uitgaven) voor dit jaar met €19,2 miljoen verlagen. Daarnaast stellen GS aan PS voor om onder andere €4 miljoen voor Steengoed Benutten beschikbaar te stellen. Ook vragen zij PS om subsidies te kunnen geven, bijvoorbeeld voor recreatie en toerisme. In totaal gaat het om €2,5 miljoen voor subsidiegrondslagen en €6,4 miljoen beschikbaarstellingen.

Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening

Provinciale Staten besluiten ook over de actualisatie van de Omgevingsvisie en -verordening. De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland gaat over de opgaven en ambities van de provincie Gelderland. In de Omgevingsverordening staan de regels die bijdragen aan de opgaven uit de Omgevingsvisie. Met deze actualisatie van de huidige Omgevingsvisie en -verordening willen GS beter inspelen op de veranderende omgeving en de toekomstige Omgevingswet.

N233 Rijnbrug Rhenen

PS besluiten ook over de aanleg van een nieuw brugdek op de Rijnbrug bij Rhenen met een 2x2 weg en aan beide zijden een fietspad. En de 2x2 weg doortrekken in zuidelijke richting tot aan de N320 in Kesteren. Ook vragen GS aan PS om €32,03 miljoen naast het al beschikbare €10,27 miljoen beschikbaar te stellen.

Innovatiecentrum voor chiptechnologie

NXP, Ampleon en Nexperia willen met kennisinstellingen een open innovatiecentrum voor chiptechnologie (CITC) opzetten om een nieuwe generatie chips te produceren. Deze nieuwe technologie moet zorgen voor doorbraken in energiebesparing, volksgezondheid of voedselvoorziening. GS stellen voor aan PS om de opstart van CITC te ondersteunen met €7,55 miljoen de eerste 4 jaar.

Datum, agenda en locatie

Provinciale Staten vergaderen op 19 december 2018 vanaf 10.00 uur. De vergadering is in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De agenda is beschikbaar via www.gelderland.nl/stateninformatie.

Vergadering bijwonen

De vergadering live kijken kan via Statenlive, bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.

Terug naar nieuwsoverzicht