Provinciale Staten besluiten over Jaarstukken 2018 en Park Lingezegen

17-5-2019 Man zaagt in een boomstam

In 2018 gaven Gedeputeerde Staten meer uit (lasten) én kregen ze meer geld binnen (baten). In totaal hebben ze €676 miljoen uitgegeven. Als je alle uitgaven en inkomsten van elkaar aftrekt van het jaar 2018 blijft er nog een bedrag (saldo) van €6 miljoen over. Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om €5,5 miljoen van dit bedrag te betrekken bij de besprekingen van de Perspectiefnota 2020 en dan te bepalen hoe ze dit bedrag willen besteden. De resterende €0,5 miljoen willen GS gebruiken om de geluidsituatie langs provinciale wegen te verbeteren (5-jarig actieplan geluid).

Het bedrag van €6 miljoen komt onder meer doordat de kosten voor het beheer en onderhoud van natuurgebieden lager waren dan geraamd. Ook vielen de uitgaven voor het actieplan geluid lager uit.Tenslotte was er een hogere vrijval van subsidies, goedkoper uitgevoerd dan gepland, en ontving de provincie meer opcenten motorrijtuigenbelasting dan begroot.

Park Lingezegen

Provinciale Staten besluiten ook over het verzoek van Gedeputeerde Staten om uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen. In 2010 is de gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen van start gegaan om het Park Lingezegen te realiseren. Hieraan is de afgelopen jaren hard gewerkt. Dit jaar wordt het laatste project, een fietsbrug over het spoor ten noorden van Elst, gebouwd. Park Lingezegen is daarmee klaar en uitgevoerd binnen het daarvoor afgesproken budget. Het park komt in een nieuwe fase, namelijk die van beheer. De provincie heeft daarom de mogelijkheid om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling.

Datum, agenda en locatie

Provinciale Staten vergaderen op 22 mei 2019 om 15.00 uur. De vergadering is in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De agenda is beschikbaar via Stateninformatie.

Vergadering bijwonen

De vergadering live kijken kan via Statenlive, bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.

Terug naar nieuwsoverzicht