Programma Leefbaarheid begint aan tweede seizoen

28-6-2019 Spreker Peter van 't Hoog

‘De portefeuille Leefbaarheid beschouw ik als een bijzondere opdracht’, aldus gedeputeerde Peter van ’t Hoog. Hij sprak 27 juni 2019 op het jaarlijkse congres van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, georganiseerd door Spectrumelan. ‘Wat is er mooier voor een bestuurder dan concreet bijdragen aan een goede leefomgeving?’ Als provincie willen we graag naar de bewoners luisteren, dus laten we elkaar opzoeken’.

De kersverse gedeputeerde benadrukte dat de provincie Gelderland de komende jaren doorgaat met het Programma Leefbaarheid, waarmee zij bewonersinitiatieven ondersteunen. 

Op de agenda

Het thema leefbaarheid kwam 4 jaar geleden op de agenda, onder toenmalig gedeputeerde Bea Schouten. Bewoners kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk of dorp. En daarbij professionele ondersteuning krijgen van de Leefbaarheidsalliantie

Bij het jaarlijkse Zomercongres op 27 juni 2019 bleek dat het thema leeft. Ruim 350 bezoekers kwamen op de bijeenkomst af. Naast gedeputeerde Van ’t Hoog gingen onder andere Mpanzu Bamenga (The Inclusion Leaders Network) en Jitske Kramer (Human Dimensions) in op de diverse thema’s die spelen in de leefomgeving. Zo’n 30 Gelderse bewonersinitiatieven presenteerden zich aan het publiek op de zogeheten Waarmaakmarkt.

De 4 alliantiepartners

Bewoners met een idee voor hun leefomgeving die graag hulp of advies willen om hun plannen waar te maken, kunnen terecht bij de partners van de Leefbaarheidsalliantie:

  • Spectrum partner met elan
  • Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)
  • Plattelandsjongeren Gelderland (PJG)
  • Zorgbelang Inclusief.

Terug naar nieuwsoverzicht