Cultuur: producties en festivals

Maakt u een productie of organiseert u een festival op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media en literaire cultuur of organiseert u een festival op het gebied van erfgoed? Dan kon u tot 1 oktober 2017 subsidie aanvragen voor het jaar 2018. In de loop van 2018 kunt u een aanvraag indienen voor 2019. Houd u daarvoor deze webpagina in de gaten.

Subsidiemogelijkheden Tender 2018

U kon subsidie aanvragen voor het maken van een productie of het organiseren van een festival op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media en literaire cultuur of vormgeving of voor het organiseren van een festival op het gebied van erfgoed.

U kon maximaal €24.995 aan subsidie aanvragen (maximaal 50% van de kosten).

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moest u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo verstrekken wij alleen subsidie als de productie of het festival van toegevoegde waarde is voor het kunstklimaat in Gelderland.

Daarnaast beoordeelt een onafhankelijke adviescommissie (PDF 233 kB) uw aanvraag op de volgende selectiecriteria en hieraan een weging geven:

  1. de kwaliteit van het festival of de productie
  2. de toegankelijkheid van de productie of het festival
  3. het cultureel ondernemerschap.

Voor een volledig overzicht van de criteria en voorwaarden verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 7.2 (producties en festivals).

Stand van zaken subsidie voor 2018

Nadat wij de aanvraag op volledigheid hebben beoordeeld en als uw aanvraag voldoet aan minimale indieningsvereisten, leggen wij deze voor aan een adviescommissie. Deze adviescommissie toetst de aanvraag aan de criteria en wegingsfactoren. Op basis van de puntentoekenning stelt de commissie de rangorde vast. Vervolgens adviseert de commissie over de verdeling van het beschikbare budget.

Daarna nemen Gedeputeerde Staten naar verwachting half januari 2018 het besluit over de verdeling van het budget. Zodra dit besluit genomen is worden alle aanvragers hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.

Relevante informatie en tips

 Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.