Nieuw leven voor Prinsenhof Arnhem

Impressie woongebied Prinsenhof

Door de komst van het nieuwe Huis der Provincie in Arnhem is het provinciale kantoorgebouw Prinsenhof A overbodig geworden en staat het leeg. Ook het gebouw, waarin het Gelders Archief heeft gezeten, wordt al een aantal jaren niet meer gebruikt. Daarom worden deze gebouwen, met uitzondering van het voorgebouw van het Gelders Archief, gesloopt.

Met de ruimte die vrijkomt willen we - met het Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Arnhem - het gebied Prinsenhof nieuw leven inblazen. Daarbij zetten we in op het verbeteren van de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De ambities voor het gebied Prinsenhof zijn vastgelegd in de Ambitienota, die in mei 2019 door de samenwerkende partijen is ondertekend

 

Van bouwafval naar waardevolle grondstoffen

We willen de gebouwen Prinsenhof A en Het Gelders Archief circulair delven. Dit betekent dat het materiaal, dat bij de sloop vrijkomt, opnieuw als grondstof gebruikt gaat worden. Hiermee dragen we bij aan de doelstelling van Nederland om in 2050 een circulaire economie te zijn. Bovendien wil Gelderland in 2050 de eerste afvalloze provincie zijn.

Een levendig gebied

Het gebied maakt nu geen uitnodigende indruk. Dat moet anders. We onderzoeken daarom de mogelijkheden om naast kantoren ook andere functies, zoals wonen, een plaats te geven. Er komt veel ruimte voor groen en water en we onderzoeken of parkeren ondergronds kan. Daarnaast komt er een uitbreiding van de Rechtbank.

Een aantrekkelijk gebied

We willen dat het gebied aantrekkelijk wordt voor inwoners en werknemers van bedrijven. Van het saaie kantoorgebied van nu naar straks een divers en levendig stadsdeel.

Duurzaam

Bij de herontwikkeling van het gebied willen we onze voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid zoveel mogelijk uitdragen. Onze duurzaamheidsambities hebben wij verwoord in onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en bereikbaarheid (duurzame mobiliteit).

Hergebruik bouwmaterialen   

Om ervoor te zorgen dat de vrijkomende bouwmaterialen zo optimaal worden hergebruikt zijn wij op zoek naar (markt)partijen, zoals architecten, projectontwikkelaars, leveranciers en producenten van bouwmaterialen die belangstelling hebben voor vrijkomende materialen. Of partijen die ideeën of  innovaties hebben waarmee we het circulair delven en de circulaire economie een stap verder mee kunnen brengen.

Heeft u hier ideeën over? Of heeft u belangstelling of ideeën om bepaalde materialen uit de gebouwen een nieuw leven te geven? Dit kunt u laten weten via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.

Planning

De aanbesteding van het circulair delven van voormalig provinciaal kantoorpand Prinsenhof A is gepubliceerd. Na inschrijving gaan we eerst met maximaal 3 gegadigden in gesprek. Naar verwachting besteden we het circulair delven medio het 4e kwartaal van dit jaar aan.