Praktische informatie stemmen

Stempas

Alle stemgerechtigden Nederlanders krijgen rond 4 maart 2019, uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen, op hun huisadres een stempas (ook wel oproepingskaart genoemd) toegestuurd. U ontvangt ook een oproep voor de waterschapverkiezingen die op dezelfde dag plaatsvinden. Minstens 4 dagen voor de stemming krijgen kiezers de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van stemlokalen, (mobiele) stembureaus en een overzicht van de stembureaus die toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking en/of geschikt voor blinden en slechtzienden.

Wat heb ik nodig om te kunnen stemmen?

U moet een identiteitsbewijs zoals een paspoort, rijbewijs of ID-kaart kunnen tonen om te stemmen in het stembureau. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming (dus 21-03-2014 of nieuwer). Daarnaast moet u een geldige stempas meenemen.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, kan u een andere kiesgerechtigde machtigen om dit voor u te doen. Woont deze persoon in dezelfde gemeente als u? Dan vult u de achterkant van uw stempas in. Naast deze ingevulde stempas, moet u deze persoon ook een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) meegeven. Wilt u een kiezer van buiten uw gemeente voor u laten stemmen? Vraag dan een volmachtbewijs aan bij uw gemeente. Dit is vaak via de website van uw gemeente te downloaden. U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten dit formulier ondertekenen. Vervolgens ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee degene voor u kan stemmen. U kunt het formulier tot uiterlijk 15 maart 2019 indienen.

Kan ik hulp krijgen bij het stemmen vanwege mijn lichamelijke beperking?

Kiezers die vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet zelf kunnen stemmen, mogen worden geholpen. Bijvoorbeeld als u een visuele beperking of Parkinson heeft. In deze gevallen kunt u desgewenst geholpen worden door een medewerker van het stembureau, of door iemand naar eigen keuze die met u mee is gekomen. In veel stemlokalen zijn leesloeps aanwezig en is de verlichting aangepast. Enkele gemeenten hebben een speciale mal met audio-ondersteuning beschikbaar gesteld voor kiezers met een visuele beperking.

Ik heb een lichamelijke beperking. Is het stembureau toegankelijk voor mij?

Alle stemlokalen moeten zo ingericht zijn dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen (zie Kieswet art. J 4). Denk daarbij aan een oprijplank bij opstapjes of drempels, goede verlichting, de beschikbaarheid van een loep, parkeervoorziening voor gehandicapten en stemhokjes met een verlaagd werkblad.

Kan ik ook buiten mijn gemeente stemmen?

Als u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas aanvragen. Hiermee kunt u binnen de gehele provincie Gelderland stemmen. Een aanvraagformulier voor een kiezerspas kunt u meestal downloaden via de gemeentelijke website. De aanvraag moet uiterlijk 15 maart 2019 door de burgemeester van uw gemeente zijn ontvangen.

  • Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u deze bij de aanvraag meesturen.
  • Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op 20 maart voor 12.00 uur 's middags gedaan worden. De kiezer moet dan zelf naar het gemeentehuis van zijn of haar woonplaats. Op vertoning van uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en uw stempas kunt u dan een kiezerspas aanvragen.

Hoe weet ik op wie ik moet stemmen?

Weet u niet zo goed welke partij het meest uw belangen vertegenwoordigt en/of het dichtst bij uw uitgangspunten of levensfilosofie staat? Raadpleeg de stemhulp.

Van hoe laat tot hoe laat kan ik 20 maart stemmen?

De hoofdregel is dat de stembureaus op 20 maart open zijn van 7.30 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds.

Waar vind ik informatie over de politieke partijen waar ik op kan stemmen?

Informatie over de partijen zoals de link naar de partijwebsite, de lijsttrekker en de kernpunten uit het verkiezingsprogramma is te vinden op deze website op de pagina van de politieke partijen.

Blijf ik anoniem als ik mijn stem uitbreng?

Elk stemlokaal is zo ingericht dat het stemgeheim is gewaarborgd.

Ik heb geen stempas ontvangen, wat moet ik doen?

U kunt contact opnemen met uw gemeente.

Kan ik ook niets invullen/blanco stemmen?

U kunt blanco stemmen door geen enkel vakje van het stembiljet aan te kruisen. Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen invloed op de zetelverdeling. Meer informatie is te vinden via de Kiesraad.

Wanneer is de uitslag bekend?

Op de dag van stemming worden 's avonds de (voorlopige) verkiezingsuitslagen in alle media gepubliceerd. Ook in het Huis der Provincie worden de uitslagen bekend gemaakt. Meer informatie over de bekendmaking leest u via de Kiesraad.

Heeft u een andere vraag?

Raadpleeg dan de website van uw gemeente of kijk op de website van de Kiesraad.