Begroting 2021: provincie investeert € 881 miljoen in Gelderse samenleving

30-9-2020

Er komt € 19 miljoen voor de snelle fietsroutes Deventer - Zutphen en Apeldoorn - Epe, € 1,5 miljoen voor de Waterfabriek in Wilp en € 110.000 voor het behoud van streektaal door het Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers. Dit zijn enkele nieuwe projecten in de begroting 2021 die het Gelders college deze week aanbiedt aan Provinciale Staten. In totaal wordt er voor volgend jaar € 881 miljoen begroot. Dat is € 100 miljoen meer dan vorig jaar. ’Door de coronacrisis hebben de Gelderse economie en samenleving het zwaar.’ stelt gedeputeerde Jan Markink. ‘We proberen volgend jaar daarom met nog meer inzet de problemen aan te pakken en onze ambities te halen.’

In de begroting wordt besloten wat provincie Gelderland het komend jaar wil doen en hoeveel geld dat gaat kosten. Daarbij wordt er voor verschillende nieuwe projecten en programma’s financiering gevraagd.

Begroting komend jaar

Komend jaar wordt er bijna € 60 miljoen uitgetrokken voor Duurzaamheid, waaronder € 41 miljoen voor energietransitie. Voor de ambitie Samen voor Gelderland komt € 23 miljoen beschikbaar waaronder € 1 miljoen voor weerbaarheid. Natuur en Cultuur krijgen samen ruim € 200 miljoen. Daarvan is € 55 miljoen bedoeld voor cultuur en erfgoed. Voor de ambitie gezond veilig schoon en welvarend wordt een kleine € 60 miljoen uitgetrokken, € 10 miljoen daarvan gaat naar leefbaarheid. En Economie en mobiliteit krijgen samen € 360 miljoen. Daarvan gaat € 47 miljoen naar vestigingsklimaat en innovatie. Ook wordt er volgend jaar begonnen aan een strategische agenda Waterstof.

Markink: ‘Bijzonder van onze begroting is dat we het doel voorop stellen en vervolgens kijken uit welke coalitieakkoordmiddelen we hiervoor geld vrij maken. Hierdoor bereik je het doel sneller en beter. Bijvoorbeeld met het project Eerbeek Loenen willen we bijdragen aan de leefbaarheid van inwoners, werkgelegenheid en verduurzaming van de papierindustrie, dus kan er van verschillende beleidsthema’s geld komen voor dit project.’

Op stoom met het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2019-2023 Samen voor Gelderland is € 790 miljoen uitgetrokken bovenop de normale uitgaven zoals wegenonderhoud en OV. In de begroting 2021 wordt van deze € 790 miljoen ruim € 200 miljoen beschikbaar gesteld. Daar zitten ook meerjarige projecten bij zoals investeren in sport. In totaal heeft tot nu toe al ruim € 600 miljoen van de coalitiegelden een bestemming gekregen. Jan Markink: ‘Ondanks de coronacrisis en stikstofproblemen lijken we wel op stoom te komen met onze ambities uit het coalitieakkoord.’

‘De wereld is veranderd’

Door de coronacrisis en stikstofproblemen is er tot nu toe bijna € 95 miljoen extra uit de coalitiemiddelen gehaald. € 60 miljoen om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken en € 33,5 miljoen voor de aanpak van de stikstofproblemen. Het college wil volgend voorjaar bij de tussenbalans (midterm review) gaan kijken wat de consequenties hiervan voor de provinciale financiële huishouding en toekomstplannen. Hoe ver zijn we? Moeten er scherpere keuzes gemaakt worden, moet er extra geld bij, of beide? ‘De wereld is veranderd afgelopen jaar. We moeten de dingen in de toekomst misschien wel heel anders aanpakken. Daar willen we komend voorjaar met elkaar naar kijken.’ aldus Markink.

Provinciale Staten zullen waarschijnlijk op 11 november besluiten over de begroting 2021.

Bekijk hier de Begroting 2021 en de Begroting 2021 op hoofdlijnen.

Terug naar nieuwsoverzicht