Woningmarktregio Amersfoort zet vaart achter woningbouw: 23.000 woningen erbij vóór 2030

14-7-2021

Om het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken, hebben 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties en het Rijk met elkaar een woondeal gesloten. Voor 2030 moeten er 23.000 woningen extra worden bijgebouwd, waaronder 1000 in Barneveld en 500 in Nijkerk. De woondeal is 14 juli door de betrokken bestuurders ondertekent in Soesterberg.

Gedeputeerde Peter Kerris (provincie Gelderland): ‘De woningnood stopt niet bij de provinciegrens. Met de woondeal slaan Utrecht en Gelderland de handen ineen met het Rijk voor meer betaalbare woningen in één van de duurste regio’s van Nederland.’

Barneveld en Nijkerk

Provincie Gelderland steunt de woondeal vanwege de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk, die nauw verbonden zijn met de woningmarkt in regio Amersfoort. De inzet van Barneveld in de woondeal is gericht op de versnelling van de woningbouw op locatie ‘Centrum Stationsomgeving (1000 woningen). Nijkerk zet in de woondeal in op versnelling van de Havenkom (500 woningen, de aanpak van de leefbaarheid in de wijk Paasbos en een betere bereikbaarheid van de binnenstedelijke woningbouwlocaties.

Betaalbare woningen

Het woningtekort, en met name het tekort in betaalbare woningen, in de regio Amersfoort loopt fors op. De regio is een van de duurste woningmarktregio’s van Nederland. Voor de 7 Utrechtse gemeenten van de regio Amersfoort zijn er vóór het einde van 2030 17.500 woningen nodig en voor de 2 Gelderse gemeenten 5.500. Er is in alle gemeenten hard gewerkt aan plannen voor voldoende betaalbare woningen in leefbare, duurzame wijken en buurten om aan de toekomstige vraag te voldoen.

Intensiever samenwerken

De woondeal betekent dat de gemeenten en provincies intensiever met elkaar en het Rijk kunnen samenwerken aan de bouw van betaalbare woningen. Ze betrekken daar marktpartijen en maatschappelijke partijen bij. Verder draagt de woondeal bij aan de bereikbaarheid bij woningbouwprojecten: ook in de infrastructuur en mobiliteit zijn aanpassingen nodig als er meer mensen gaan wonen in een gebied. Ten slotte is er nadrukkelijk aandacht voor circulair bouwen, duurzaamheid en een goede leefomgeving.

Investering van het Rijk

Met de ondertekening van deze woondeal voegt de regio Amersfoort zich in het rijtje van de woningmarktregio’s Arnhem-Nijmegen, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Amsterdam en Den Haag. Deze regio’s krijgen extra aandacht van het Rijk en een hogere urgentie bij de toedeling van Rijksmiddelen. Ook kan het Rijk gaan bijdragen aan (onderzoeks)projecten op verschillende thema’s, bijvoorbeeld voor conceptueel bouwen. Om de meerjarige samenwerking tussen alle partijen goed te kunnen organiseren en ze daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen, draagt het Rijk op dit moment 350.000 euro bij.

Inwoners profiteren mee

De nieuwe woningen leveren meer kansen en keuzes op de woningmarkt op. Er is daarbij extra aandacht voor de huisvesting van speciale groepen zoals mensen die vanuit een zorgsituatie een huis zoeken, ouderen en voor statushouders. De woondeal draagt ook bij aan de leefbaarheid van nieuwe en bestaande wijken. Bijvoorbeeld door ze duurzamer, groener of veiliger te maken en ze toekomstbestendig te maken.

Woningcorporaties werken aan ruim 10.000 woningen

Naast het Rijk, provincies en gemeenten komen er nog meer handtekeningen onder de woondeal. De woningcorporaties tekenen mee, want zij nemen ongeveer de helft van de woningen voor hun rekening. Het gaat om bijvoorbeeld woningen met een lage huurprijs en ook verzorgen ze een deel van de middenhuur. De woondeal regio Amersfoort is een uitbreiding (addendum) op die van 16 Utrechtse gemeenten: samen de regio Utrecht/U16. Ook zij erkennen de woonopgave van de regio en tekenen daarom mee.
Gemeenten hebben veel woningen gepland. Een aantal van de projecten zijn:

  • Langs Eem en spoor - Amersfoort - 4.000
  • Centrum stationsomgeving - Barneveld - 1.000
  • Havenkom - Nijkerk - 500
  • Soesterberg-Noord - Soest - 450
  • Rengerswetering - Bunschoten - 1.500

Voor de periode 2030-2040 verwacht de regio nog eens 12.000 woningen te bouwen.

Terug naar nieuwsoverzicht