"Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen."

7-10-2021

Het college van Gedeputeerde Staten betreurt het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de herindeling van Scherpenzeel en Barneveld niet door te zetten. Dat heeft minister Ollongren vandaag laten weten in een brief aan Provinciale Staten van Gelderland.

De provincie maakt zich al lange tijd zorgen over de bestuurskracht van Scherpenzeel en heeft de afgelopen jaren alle mogelijkheden zorgvuldig onderzocht en afgewogen. Het samengaan van de twee Gelderse buurgemeenten is volgens de provincie de beste manier om te zorgen voor een duurzame toekomst. Daarom diende Provinciale Staten onlangs een advies tot herindeling in bij de minister van Binnenlandse zaken.

Gedeputeerde Jan Markink: "Het is teleurstellend dat de minister het advies van onze Staten naast zich neerlegt. Als provincie hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. Meer kunnen we niet doen."

Bestuurskrachtprobleem

Als reden voor de afwijzing stelt de minister dat er volgens haar onvoldoende sprake is van evidente bestuurskrachtproblemen en dat de gemeente Scherpenzeel zelfstandig tot de benodigde versterking kan komen. Het voorstel sluit daarom volgens haar niet aan bij de huidige herindelingsregels.
De provincie ziet dat anders, zoals te lezen is in het advies en de onderbouwing daarvan. Markink: "Wij wilden voorkomen dat een gemeente echt door het ijs zakt, daarom zijn we deze procedure gestart."

Zorgen onverminderd groot

De provincie zal zich nu beraden op hoe nu verder. De zorgen over Scherpenzeel zijn namelijk onverminderd groot. "Nu de door ons aangedragen oplossing van tafel is, zijn we benieuwd hoe de gemeente de voorzieningen en dienstverlening voor inwoners nu en in de toekomst zeker gaat stellen." aldus Jan Markink.

Terug naar nieuwsoverzicht