Werkzaamheden N330 bebouwde kom Halle van 8 februari tot 21 juli 2021

29-1-2021

Provincie Gelderland werkt aan groot onderhoud van de N330 tussen Zelhem en Varsseveld. Inmiddels zijn de wegvakken tussen Zelhem en Halle en Halle en Varsseveld gereed. Op 8 februari 2021 start aannemer KWS met de uitvoering van de werkzaamheden in de bebouwde kom van Halle. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 9 juli 2021 afgerond. In 3 fasen voert de aannemer de werkzaamheden uit aan de weg, die geheel wordt vernieuwd. 

Werkzaamheden

De bebouwde kom van Halle krijgt een hemelwaterriool en een nieuw vuilwaterriool. Als gevolg van deze rioolvervanging wordt de provinciale weg en trottoirs ook volledig vernieuwd. De provincie vervangt ook de brug over de Boven Slinge. Op de nieuwe brug wordt autoverkeer gescheiden van fietsers. De aanbesteding wordt binnenkort gestart zodat de brug nog dit jaar kan worden vervangen. Meer informatie hierover is te vinden op de website zodra dat bekend is. 

Verkeershinder

De werkzaamheden in de kom zijn opgedeeld in 3 fasen om de hinder voor lokaal verkeer en bestemmingsverkeer voor Halle zo veel mogelijk te beperken. Voor elk van de fasen is een volledige wegafsluiting van de N330 noodzakelijk. Regionaal verkeer tussen Zelhem en Varsseveld wordt tussen 8 februari en 9 juli 2021 omgeleid via de N18/A18 en de N315.

Er zijn ook werkzaamheden op de N315 gepland. Vanwege de slechte kwaliteit van de verharding kunnen deze niet op zich laten wachten. Dit betekent dat de omleiding ten tijde van deze uitvoering tijdelijk niet via de N315 maar via de N316 zal lopen. Het onderhoud op de N315 en de rotonde Stikkeweg wordt uitgevoerd rond medio februari en duurt tot medio maart. Om de verbinding met de N316 mogelijk te maken wordt een bypass ter hoogte van de rotonde Stikkeweg aangelegd.

Meer informatie

Op www.gelderland.nl/N330-Zelhem-Varsseveld leest u meer over de werkzaamheden. Actuele afsluitingen en omleidingsroutes staan op www.bereikbaargelderland.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht